Opsamling fra Dansk Squash Visionsdag 2019

D. 9. november 2019 mødtes flere klubber og delte input og tanker for det fremtidige Dansk Squash

Skrevet af Maiken Anker Møller - 2019-11-19 13:46:44

Opsamling fra Dansk Squash Visionsdag 2019

D. 9. november mødtes flere klubrepræsentanter i Silkeborg for at dele tanker og ideer om Dasnk Squash fremtidige arbejde.

Der blev dykket ned i de stragtegiske spor, og disse blev udfoldet, udfordret og udviklet.

Hovedetankerne for det fremtidige arbejde er tættere klubsamarbejde, da vi kan lære af hinanden og hjælpe hinanden, for på den måde at udvikle squash.

Tankerne fra dagen er opsamlet i dette skriv, Opsamling Visionsdag 2019, som nu vil blive viderebehandlet af dansk Squash bestyrelse, som vil drøfte det videre arbejde på deres kommende bestyrelsesmøde d. 8. december 2019.


Indlæser Samtale