KLUB-Kompetencer

KLUB-Kompetencer er et kursus for de frivillige i klubben.

KLUB-Kompetencer

C5DK_NEWS_uID-4_Pic_Klub_kompetencer_500x150px.jpg

Kurset KLUB-Kompetencer har en varighed af i alt 8 timer, og undervisningsformen er en blanding af teori og praksis, hvor der er høj grad af deltagerinvolvering.

Målgruppe for KLUB-Kompetencer er nye medlemmer i klubbestyrelsen eller udvalg, unge medlemmer som gerne vil bidrage til klubarbejdet - indgå i projekter.

Flere klubber kæmper med at finde frivillige ledere, som har mod på at indgå i ledelsen af foreninger. Ofte handler det om, at de frivillige ikke er klar over, hvad det kræves af den enkelte at indgå i forenings- eller bestyrelsesarbejdet.

For bedre at klæde de frivillige på til at varetage klub- og ledelsesopgaver rundt om i de mange foreninger, har Dansk Squash i samarbejde med en række andre mindre specialforbund udviklet uddannelsen, KLUB-Kompetencer, som kan give de frivillige i klubben en række værktøjer, der kan hjælpe dem i det daglige med såvel drift som generel ledelse og organisering af klubben.

Formålet med uddannelsen er derfor at give kursisterne en indføring i de basale principper inden for foreningsforståelse og daglig ledelse af de mange frivillige i klubben.

Forudsætningen for at deltage på KLUB-Kompetencer er, at kursisten har et ønske om at bidrage til at løfte de mange opgaver, der findes i en forening. Derudover skal der være en lyst til at dygtiggøre sig inden for området ledelse og personlig udvikling.

De overordnede emner for kursets indhold er:

- Foreningsforståelse

- Dig som leder

- Adfærd og kommunikation

- Fra ide til praksis

KLUB-Kompetencer vil blive udbudt ca. 2 gange årligt og vil oftest blive udbudt i både øst og vest Danmark. Annoncering af de enkelte kurser vil ske via Dansk Squash hjemmeside, nyhedsbrev og FB, og invitation via direkte mail til klubberne.

Prisen for deltagelse på KLUB-Kompetencer er 950 kr., som dækker forplejning og kursusmateriale.

*Husk der kan søges tilskud hos kommunen til dækning af kursusgebyret.

Da KLUB-Kompetencer er udviklet i et samarbejde mellem de mindre forbund, vil kurserne også blive udbudt fælles, hvorfor man på kurserne kan møde foreningsfrivillige fra andre idrætter, dette kan give god dynamik og grobund for sparring og idegenerering på tværs af klubber og idrætter.

Spørgsmål i forbindelse med KLUB-Kompetencer kan rettes til Dansk Squash.

Vi ser frem til at klæde de frivillige på til klubarbejdet.

C5DK_NEWS_uID-4_Pic_Klub_kompetence_logo.jpg