ATK Certificeringsforløb

Dansk Squash udbyder ATK certificeringsforløb til klubberne

ATK klubcertificeringsforløb

Et ATK certificeringsforløb er et tilbud tilpasset din klub. Udgangspunktet for alle ATK forløb er altid en snak om, hvor klubben befinder sig og hvordan I ser jer selv. Det er vigtigt for Dansk Squash, at ATK giver mening for den enkelte klub, så klubben kan se sig selv og tage ejerskab for processen.

Du kan hente en informationsfolder her.

Arbejdet med ATK giver klubben

  • Et bæredygtigt og attraktivt klubmiljø
  • Bedre udgangspunkt for rekruttering og fastholdelse
  • Styrkede relationer i klubben
  • En rød tråd igennem børne- og ungdomstræningen
  • Klubhjul
  • Målsætninger
  • Træner- og træningspolitikker
  • Værdier og
  • Handleplaner

Arbejdet med ATK vil både involvere klubbens ledelse, trænere samt andre klubressourcer. Samarbejdet omkring ATK vil være med Dansk Squash som facilitator og sparringspartner, mens klubben bliver udførende part.

Dansk Squash er åbne for klyngeforløb, hvis flere i klubber i samarbejde ønsker at arbejde med ATK.

Afhængig af hvor klubben er, kan man arbejde med ATK ud fra en af følgende modeller:

Klargøring af klubben til Aldersrelateret træning (ATK)

Hvis klubben endnu ikke er klar til at tage et fuldt ATK certificeringsforløb, tilbyder Dansk Squash en proces, hvor vi tager en dialog om, hvor I som klub ser jer selv i forhold til arbejdet med ATK.

Vi tager udgangspunkt i jer som klub og finder frem til de elementer i ATK som klubben i første omgang har mod på og ressourcer til at arbejde med.

Et eksempel kan være, at der udarbejdes en træner- og træningspolitik, som klubben kan arbejde med og dermed få skabt et udgangspunkt for på et senere tidspunkt evt. at blive ATK certificeret klub.

Klargøring til ATK vil typisk være en proces hvor klubben og Dansk Squash mødes 1-2 gange afhængig af klubbens behov.

ATK certificering

Et ATK-certificeringsforløb strækker sig over et år og består af fire moduler af ca. fire timers varighed. Målet med et ATK-forløb er at klubben bliver ATK-certificeret. Med certificeringen får klubben bevis på, at den arbejder med det gode klubmiljø og har fokus på arbejdet med børn og unge samt udvikling af individuelle kompetencer.

Der vil derfor i et certificeringsforløb blive arbejdet med følgende:

Et klubcertificeringsforløb kunne derfor se ud som følgende:

Certificeringsforlob.jpg