Talent- og eliteudvikling

Siden indeholder informationer, der er relevante for spillere, der er interesserede i talent- og eliteudviklingen i dansk squash.

Siden for talent- og eliteudvikling i Dansk Squash.

I DSqF tror vi på, at udviklingen af gode træningsmiljøer på lang sigt bidrager til bedre talentudvikling, hvorfor vi ikke kun kigger efter det åbenlyse talent, men også efter dedikationen for at arbejde mod at nå de personlige mål. Hvis vi har det rette udviklings- og træningsmiljø, så tror vi, at vores spillere bliver bedre.

Derfor er fokus også på at oprette træningsmiljøer rundt i de lokale klubber, hvor landets mest talentfulde spillere kan mødes og træne. Forbundstrænerne arbejder med at skabe gode rammer for miljøerne, så de er indbydende, udfordrende og ikke mindst udviklende.

Det er ligeledes vigtigt, at balancen mellem squash og spillerens øvrige interesser er god. Derfor arbejdes der i forbindelse med miljøerne også på at skabe gode relationer til skoler, klubber, bo muligheder samt at skabe sociale relationer i sporten.

Talentudviklingen foregår på tre niveauer:

  1. De decentrale talentudviklingsmiljøer i klubberne
  2. Udviklingstræningen
  3. Talenttræningen

De decentrale talentudviklingsmiljøer i klubberne

Det første skridt for en kommende topspiller er at starte i den lokale squashklub. Her modtager spilleren træning sammen med andre spillere og kompetente trænere. DSqF kan på dette niveau bidrage med vejledning og know-how til klubberne om talentudvikling og træningsmiljøer.

Udviklingstræningen

Udviklingstræningen er for de spillere, der har modet og viljen til at gøre mere ved deres spil og måske på sigt drømmer om en karriere som PSA spiller. For at indgå på udviklingstræningen er det vigtigt, at spillerne har styr på de basale færdigheder i squash som eksempelvis korrekt greb, sving, benstilling og bevægelse på banen. Mere info om udviklingstræningen findes under fanen til venstre herfor.

Talenttræningen

Talenttræningen er forbeholdt landets mest talentfulde spillere. For at blive en del af talentgruppen skal man udtages af landstræneren.

Arbejdet i talent- og eliteudvalget tager afsæt i DSqF's sportslige strategi.

Ungdomslandshold

Dansk Squash prioriteres deltagelse ved de europæiske mesterskaber for hold for vores juniorer.

Spillere, der er en del af forbundets talentprogram (talent- og udviklingstræningen), kan således tages i betragtning til at deltage ved EM for hold. Økonomisk prioriterer vi deltagelse af holdene som følgende:

1. U19

2. U17

3. U15

Er der således ikke økonomisk råderum til, at forbundet kan sende alle hold af sted inden for det budgetterede, så vil U15 landsholdet være det første hold der sorteres fra. Deltagelse ved EM kan fortsat ske, men for egenbetaling.

Udtagelse af spillere til Dansk Squash ungdomslandshold varetages af landstræneren (også ved egenbetaling).

Udtagelsen sker mellem de spillere, der er kendt i forbundets talentprogram, og som har gode forudsætninger for at blive en del af de fremtidige seniorlandshold. Vurderingen sker på baggrund af spillerens fremtidige potentiale, arbejdsomhed til og mellem forbundstræningen, dedikation/commitment og spillerens attitude på og uden for banen.

Forudgående resultater spillerne i mellem vægtes ikke højt i udtagelsen, da de tegner et øjebliksbillede af styrkeforholdet, der ikke nødvendigvis er retvisende for spillerens reelle forudsætninger og fremtidige potentiale.