ATK den vigtige brik

Hvorfor er ATK den vigtige brik?

Den vigtige brik

Tidligere har elite og bredde været meget adskilte afdelinger i Dansk Squash. Med den vigtige brik er ATK tænkt som brikken, der knytter elite og bredde gennem et stærkt fokus på udvikling af klubmiljøer.

Ved at implementere ATK skabes der en rød tråd i klubben, fra klubledelse til trænere og andre frivillige.

Når der er synergi i samarbejdet i klubben kan vi skabe attraktive klubtilbud.

Og har man dygtige trænere, der kan udfordre spillerne, samtidig med at klubben har ressourcepersoner i kulissen, der sikrer, at klubben er velfungerende ud over træningstilbuddene, så styrkes klubben i arbejdet med fastholdelse og rekruttering af squashspillere.

Netop i forhold til fastholdelse og rekruttering kan ATK-brikken have stor indflydelse på et styrket Squash Danmark.

Når ATK ses som også værende et breddeprojekt er der større potentiale for generel udvikling af Dansk Squash - Jo flere spillere, jo større konkurrence, hvilket kan være med til at skabe mere kvalitet i sporten, og det må man formode kan være med til at udvikle squash i Danmark.

Dermed kan brikken også være med til at styrke relationerne i Dansk Squash som helhed, da der er en rød tråd i udviklingen af klub-/og træningsmiljøer på tværs af klubber og Dansk Squash, hvilket gør det lettere at erfaringsudveksle grundet et fælles sprog.

ATK er en vigtig brik, men en af et hele som er med til at skabe sammenhæng.