Udviklingstræner

Beskrivelse af kursusforløbet udviklingstræner

Udviklingstræneruddannelse

Platform: E-læring og fysisk fremmøde

Formål: Med baggrund i principperne for det aldersrelaterede træningskoncept (ATK), at kursisten tilegner sig viden om og praktiske færdigheder indenfor udvidede squashspecifikke tekniske og taktiske, samt grundlæggende kendskab til fysiske og mentale træningsprincipper.

Moduler: 6 (2 på E-læring og 4 med fysisk fremmøde)

Varighed/modul: E-læring ca. 1 time/modul, fysisk fremmøde ca. 4 timer/modul

Indhold og udbytte

Kurset består af 6 moduler og er struktureret som følgende:

Modulnavn Modulbeskrivelse
Teknik 3 Modulet er et fremmødemodul. Modulet omhandler instruktion i og coaching af udvidede tekniske færdigheder (cross-court, boast, volley, bevægelsesmønstre) samt variationer/kombinationer af disse.
Teknik 4 Modulet er et fremmødekursus. Fokus vil være på instruktion i og coaching af udvidede tekniske færdigheder (bevægelse, balance, position, sving) samt sammensætning og progression af tekniske træningspas.
Taktik 3 Modulet er et fremmødemodul. Kurset omhandler instruktion i og coaching af udvidede taktiske færdigheder (valg af slag (hvorfor/hvornår), conditioned games).
Taktik 4 Modulet er et fremmødekursus. Fokus vil være på instruktion i og coaching af udvidede taktiske overvejelser: Kampens forskellige faser, omstillingsparathed, frontvæggen som targetområde, læsning af spillet
Fysisk træning 1 Modulet er et E-læringskursus. Fokus omhandler grundlæggende viden om fysisk træning (aerob, mobilitet, core) i squash samt progression af den fysiske træning over tid.
Mental træning 1 Modulet er et E-læringskursus. Fokus omhandler grundlæggende viden om mentale redskaber (målsætninger, spændingsniveau, planlægning og prioritering) i træningen og progression af disse.

E-læringsmodulerne har et teoretisk afsæt, der sætter rammen for elementer der arbejdes med på fremmødemodulerne. De praktiske moduler vil gøre brug af nogle af principperne I møder på E-læringsmodulerne sidst i uddannelsen. Koblingen mellem teori og praksis sker således gennem en forudgående praktisk erfaring med enkelte af redskaberne, der senere rammesættes i de teoretiske E-læringsmoduler.

Læringsmål for udviklingstrænerkurset vil derfor være:

Redegøre for/anvende Kendskab til
Udvidede principper i den tekniske træning Fysiske træningsprincipper
Udvidede principper i den taktiske træning Mentale træningsprincipper
Korrekt progression af tekniske og taktiske træningsøvelser

Udbyttet af kurset vil være:

Kursisten vil efter endt kursus være i stand til at:

  • Bygge træningspas op så der hele tiden er progression i øvelserne
    • Bryde slagsekvenser ned i mindre bidder
  • Sammensætte tekniske og taktiske træningsøvelser
    • Inddrage taktiske elementer i den tekniske træning (og omvendt)
    • Tænke i primære og sekundære træningseffekter
  • Forklare effekten af fysisk og mental træning på et overordnet plan

Prisen for deltagelse på kurset er: kr. 2.000,00/deltager*

* Prisen på de kr. 2.000,00 forudsætter, at man tilmelder sig et fuldt udviklingstrænerforløb.
Såfremt man tager enkeltmoduler vil prisen være kr. 500,00/modul for kurser med fysisk fremmøde og kr. 350,00/modul for E-læringsmoduler. Tages modulerne enkeltvis bliver den samlede pris for udviklingstræneruddannelsen således kr. 2.700,00.
Det vil sige ved tilmelding til fuld udviklingstræner spares i alt kr. 700,00.

Videre forløb: Udviklingstræneruddannelsen er adgangsgivende til det videre uddannelsesforløb i Dansk Squash, hvor næste kursustrin er talentttræneruddannelse**.

** Dette forudsættes af, at man har taget et fuldt udviklingstrænerforløb (alle 6 moduler).

Dato og tid for kurserne: Dele af kurset er E-læring, hvorfor disse moduler kan tages via PC, tablet eller smartphone. Uddannelsen udbydes én gang pr. sæson. For E-læringsmoduler vil startdatoerne meldes ud og modulerne kan tages indenfor de efterfølgende 14 dage.

Tilmelding: Foregår via Squashportalen.dk, når uddannelsen åbnes vil du modtage en velkomstmail.