Uddannelse i Dansk Squash

Uddannelse, Trænerkurser, ATK, lederkurser
Kursus Dato
Basis Squah ATK (e-læring) Åben
1-2-Træner (Fysisk kursus)
Klubtræner (Helt forløb se datoer for de enkelte moduler nedenfor) Blended learning
Teknik 1 (e-læring) Åben
Taktik 1 (e-læring) Åben
Basic Management (e-læring) Åben
Regler i squash (e-læring) Åben
Teknik 2 (Fysisk kursus 4 timer)
Taktik 2 (Fysisk kursus 4 timer)
So you think you can coach - Træner seminardag

Link til squashportalen

Link til e-læringsportalen (idrættens e-læring)

Uddannelsesstruktur

Dansk Squash uddannelsesstruktur tager afsæt i Aldersrelateret træning (ATK).

Kurset, Basis Squash ATK, er derfor obligatorisk 1. niveau for videre deltagelse på uddannelser i forbundet.

Dansk Squash uddannelsesstruktur er modulbaseret og bygget op omkring moduler af gennemsnitlig 4 timers varighed, dette vil dog variere. Modulerne er en blanding af E-læring samt fysiske moduler, hvorfor uddannelserne bygger på principperne i Blended Learning.

Dette er valgt for at imødekomme den geografiske spredning, samt et mere fleksibelt uddannelsessystem. Dermed vil deltagere både spare tid og økonomi, da E-læringskurser kan tages via smartphone, tablet eller PC/mac,

Målet er at få uddannet endnu flere dygtige squashtrænere - Da vi mener, at uddannelse udvikler.

Nedenfor er Dansk Squash’ uddannelsesstruktur skitseret. Man kan klikke på de enkelte kursusforløb for at få en uddybende beskrivelse af kursets indhold.

Basis Squash ATK
Klubtræner
Udviklingstræner
Talenttræner
Elitetræner

 

Dansk Squash opfordrer til at følge uddannelsesplanen. De tekniske og taktiske moduler skal tages i den rækkefølge de er beskrevet i uddannelsesstrukturen.

Hensigten er yderligere at e-læringsmodulerne på Klubtrænerforløbet er adganggivende for de fysiske kurser, da alle kursister, så vil møde op med samme forudsætning for læring på de fysiske kurser.

Ønsker man at specialisere sig i eksempelvis den tekniske træning og derfor kun ønsker at tage de tekniske moduler, så kontakt Dansk Squash for at høre om mulighederne.

Meritgivende uddannelse

Dansk Squash har tidligere udbudt T1 og T2 uddannelser, hvorfor disse er meritgivende ift. den nuværende uddannelsesstruktur. Grundet at ATK er en integreret del af uddannelserne fra august 2016, gives der ikke merit for fulde uddannelsesforløb, da vi ønsker at vores kursister bliver klædt på til ATK.

Nedenstående kan du se moduler der gives merit for:

Har du Dansk Squash T1 uddannelse gives merit for følgende moduler:

  • Teknik 1 modul (e-læring)
  • Taktik 1 modul (e-læring)

Har du Dansk Squash T2 Uddannelse gives merit for følgende:

  • Klubtræneruddannelsen

Alle kursister skal igennem Basis Squash ATK e-læringsmodulet. Ønsker man som træner at tage enkeltmoduler er man altid velkommen til at kontakte Dansk Squash og høre om mulighederne.

Kurser for nye trænere / hjælpetrænere

Er du ny træner opfordrer Dansk Squash til at tage kurset 1-2-træner, da det sammen med Basis Squash ATK vil give dig et godt udgangspunkt som træner og i dit videre uddannelsesforløb.

Du kan læse mere om 1-2-træner uddannelsen her.

Efteruddannelse

Dansk Squash arrangerer minimum en gang årligt efteruddannelse for vores trænere.

Dette kan være i form af kursus eller en seminardag, hvor vi vil vende relevante emner. For Dansk Squash er det vigtigt at få skabt et forum for vores trænere, hvor de kan mødes og erfaringsudveksle/sparre med hinanden. Dels i forhold til øvelser, men også i forhold til hvordan der arbejdes i/med klubmiljøet.

Efteruddannelse tjener til en fortsat udvikling af trænerne i Dansk Squash, og Dansk Squash ønsker at efterleve devicen – Uddannelse udvikler.

DIF træneruddannelser

Den skitserede ramme er for Squashtrænere, ønsker man at blive DIF Træner 1, 2, diplom- eller ITA-træner i forhold til Idrættens Træneruddannelser, vil man fortsat skulle tage en overbygning af DIF-kurser, du kan se en oversigt over DIF-strukturen her.

DIF uddannelsestilbud kan findes på DIF hjemmeside: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/uddannelse/for-s...

Yderligere info kan findes ved klik på de enkelte uddannelser - eller kontakt til forbundet.