Fordele ved at være ATK klub

Her kan du læse mere om fordelene ved at være ATK certificeret klub

Fordele ved at være ATK klub

Fordelene ved at være ATK-klub er blandt andet:

 • En blåstempling af klubbens kompetencer. Det er vigtigt fordi:
  • Det styrker klubbens muligheder for kommunale samarbejder
  • Det giver mulighed for at arbejde med ”life-skills” i træningen
  • Det understøtter klubben som en stærk organisation
  • Det højner udbyttet af allerede igangværende processer
  • Det viser kvalitet i arbejdet med børn og unge
   • En klub hvor forældre gerne vil sende deres børn til
 • Det styrker arbejdet med fastholdelse og rekruttering fordi:
  • Der er basis for et godt og bæredygtigt klub- og træningsmiljø
  • Alle bliver udfordret på deres individuelle niveau
  • Der er fokus på klubfællesskab og sociale liv
  • Der gennem spændende tilbud skabes en stærk fortælling om en attraktiv klub
 • En klub hvor frivillige gerne vil bidrage med ressourcer fordi:
  • Det gode klubmiljø anerkender, værdsætter og fremhæver den frivillige indsats
  • En rammesætning af opgaver gør at de frivillige ved hvad de går ind til
  • De kan se værdien af det arbejde de laver
   • Der bliver skabt mening for de frivillige