Strategi 2022-2025

Dansk Squash - Strategi 2022-2025

Dansk Squash - Strategi

Dansk Squash har i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund (DIF) udarbejdet en 4-årig strategi for Dansk Squash.

Strategisporene er beskrevet i sin fulde længde på følgende: DSqF Strategispor

Strategien er bygget op om 3 strategiske spor, som alle skal være med til at løfte Dansk Squash - udbrede kendskabet og få flere til at dyrke mere og bedre squash.

De fire spor i overskrifter:

1. Unge og kvinder skal spille mere og bedre squash

2. Tilbud til alle squashspillere

3. Et klimabevidst idrætsforbund

Vi vil løbende forsøge at opdatere status for strategisporerne, så du kan følge strategiarbejdet ved at klikke på det enkelte spor.