Strategi 2018-2022

Dansk Squash - Strategi 2017-2021

Dansk Squash - Strategi

Dansk Squash har i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund (DIF) udarbejdet en 4-årig strategi for Dansk Squash.

Strategisporene er beskrevet i sin fulde længde på følgende: DSqF Strategispor

Strategien er bygget op om 4 strategiske spor, som alle skal være med til at løfte Dansk Squash - udbrede kendskabet og få flere til at dyrke mere og bedre squash.

De fire spor i overskrifter:

1. Flere skal spille mere og bedre squash

2. Markedsføring og tilbud til uorganiserede squashspillere

3. Flere internationale turneringer til Danmark for styrkelse af eliten

4. Bedre ledelse og stærkere kompetencer i forbundsbestyrelse og udvalg

Vi vil løbende forsøge at opdatere status for strategisporerne, så du kan følge strategiarbejdet ved at klikke på det enkelte spor.