Spillets regler

Reglerne for rapidball

Reglerne for rapidball ligner meget dem, der gælder for squash, men er enklere.

Serven

Serveren har ét serveforsøg og skal på skift serve fra højre og venstre side med mindst et ben inde i serveboksen.

Bolden må dog ikke kastes op i luften men skal i stedet studses i gulvet. Når den springer op fra gulvet, skal den slås direkte op på forvæggen over servelinjen.

Bolden skal komme tilbage fra forvæggen og ramme gulvet inde i modstanderens modtagefelt, inden den eventuelt rører side- eller bagvæg. Hvis bolden rammer en af de røde linjer, regnes det som fejl. Det samme gælder, hvis den rammer side- eller bagvæg før gulvet.

Squashbane

 

1. Forvæg eller frontvæg

2. Sidevæg

3. Øvre udelinje

4. Servelinje

5. Serveboks

6. Midterlinje

7. “Tinnet” – bolden ”nede”

8. Kortlinje eller halvlinje

Returnering af bolden

Modtageren kan vælge at flugte til serven eller at returnere bolden før eller efter at den har ramt bagvæg eller sidevæg.

For servereturneringen og alle efterfølgende slag gælder, at bolden må ramme bagvæggen og sidevæggene før den rammer forvæggen. Den må kun røre gulvet en gang, før den returneres.

En vundet duel

Alle bolde giver point, uanset hvem der server, undtagen hvis der spilles en ”let” (ombold).

En duel vindes, hvis modstanderen ikke formår at slå bolden tilbage på forvæggen, enten direkte eller via andre vægge, før bolden har rørt gulvet to gange.

Scoring

En kamp spilles normalt bedst af 5 sæt til 8 points. Ved stillingen 7-7 vælgere modtageren, om der skal spilles til 8 eller til 10. Andre sætscorer kan forekomme, f.eks. som i squash til 11.

Forstyrrelse

Spillerne skal gøre alt, hvad de kan, for altid at spille bolden med sikkerhed for øje. Den spiller, som netop har spillet bolden, skal flytte sig af vejen for at give modstanderen plads til at kunne se bolden og spille den.

Forsætlig blokering af modstanderens direkte vej til bolden giver point til modstanderen.

Slår en spiller til bolden, før den har ramt bagvæggen, og rammer han derved modstanderen eller hans ketcher med bolden, giver det altid point til modstanderen, som bliver ramt, med mindre modstanderen bevidst placerer sig i skudlinjen i den hensigt at blive ramt af bolden for at vinde pointet.

Rammer en spiller modstanderen eller hans ketcher med bolden, efter at bolden først har ramt bagvæggen, er der altid ”let” (bolden spilles om, uden at stillingen ændres).

Hvis en spiller slår bolden, så den rammer ham selv eller går mellem hans egne ben, inden modstanderen har slået til bolden, giver det altid point til modstanderen.

I alle andre tilfælde af forstyrrelse spilles en ombold (”let”). Selv om spillerne kommer til at stå i vejen for hinanden, er det i reglen muligt at spille videre, fordi man f.eks. kan vente til bolden kommer tilbage fra bagvæggen.

Hvis bolden fra forvæggen studser i gulvet og hopper ud af banen, inden modstanderen når at returnere den, så vinder spilleren, der har slået bolden, to points. Dette gælder også bolde, der springer op på, eller over, ude-linjen på sidevæggene. Dette kan lade sig gøre, hvis man spiller med den hurtige bold fra racquetball.