Danmarksranglisten

Flere formål

Danmarksranglisten tjener vel to hovedformål:

  • Ved individuelle turneringer for seniorer bestemmer den, hvilke rækker spillerne indplaceres i. Det drejer sig om Mester, A, B, C osv. hvor række normalt består af 8 spillere - dog 16 ved Danmarksmesterskaberbe
  • Inden for hver række bruges Danmarksranglisten til at afgøre, hvilke spillere der seedes. Seedningen sikrer, at de bedste spillere ikke kommer til at mødes i første runde; hvis f.eks. de to bedste seedede spillere vinder deres kampe, vil de først mødes i finalen.

Desuden har Danmarksranglisten effekt, at den udstiller hvem der i øjeblikket er de bedste spillere, og de, der ikke er topspillere, kan ud fra deres placering på rangisten se, hvor de står i forhold til andre spillere.

Alle spillere i klubber under Dansk Squash Forbund kan blive tilmeldt Danmarksranglisten. De optjener points til ranglisten gennem deres kampe i individuelle turneringer (Senior Grand Prix'er, andre seniorturneringer, Danmarksturneringen for hold). Udenlandske spillere kan stå på den danske rangliste, hvis denne er deres primære rangliste.

Ranglisten er opdelt i en dame- og en herrerangliste. Damespillere kan vælge at stå på begge rangliste, hvilket giver mening, hvis damespillere ønsker at deltage i herrerækkerne i turneringer eller at spille på herrehold i Danmarksturneringen.

Den til enhver tid gældende Danmarksrangliste findes på Squashportalen.

Danmarksranglisten

Double Jump

Det grundlæggende princip i Danmarksranglisten, som gør det muligt for spillere at avancere, kaldes Double Jump.

Double Jump betyder, at en spiller, der vinder to kampe over spillere højere på ranglisten (evt. den samme spiller to gange), vil overtage pladsen fra den lavest rangerede. Hvis altså Spiller A, som er #130 (nr. 130), slår #100 og #75, bliver han ny #100, imens alle spillere mellem daværende #100 og #129 rykkes én plads ned. Ranglisten registrerer for Spiller A en sejr over #75 som hans hidtil bedste resultat. Taber Spiller A efterfølgende to kampe til spillere længere nede på ranglisten annulleres dette hidtil bedste resultat.

Aktivitetspoints

For at det altid skal kunne betale sig at stille op til en turnering, der der indført eaktivitetsbelønning, som afhænger af antallet af kampe, en spiller deltager i. Dermed vil en spiller, der er mere aktiv end en tæt konkurrent på ranglisten kunne overhale vedkommende uden at skulle vinde over en bedre rangeret spiller. Double jump systemet suppleres derfor af et pointsystem, som fungerer på følgende vis.

Ved sæsonstart tildeles alle spillere et antal points, der afhænger antallet af spillere på ranglisten. Hvis fx der er 1000 spillere på ranglisten, tildeles #1000 som en start 0 points, imens #999 tildeles 10 points. Dette
fortsætter hele vejen til #1, som tildeles 10.000 points. I udgangspunktet er der altså 10 points imellem alle spillere. Herefter bestemmer antallet af points en spillers placering på ranglisten.

Double Jump og pointsystemet

Når Spiller A gennem en sejr overtager Spillers B plads på ranglisten, sættes hans pointtal midt mellem Spiller B og Spiller C, der ligger én plads bedre end B. Det nye pointtal beregnes som gennemsnittet af Spiller B og C, altså

Nyt pointtal for Spiller A = (Points(Spiller C) + Points(Spiller B)) / 2

eller sagt på en anden måde: A opnår et pointtal, der ligger midt mellem B's og C's.


Der sker en ny beregning af en spillers pointtal efter hver kamp. En spiller kan altså rykke sig flere gange i løbet af en holdrunde eller en turnering. Ranglisten vil kun vise den samlede bevægelse mellem hver opdatering.

Aktivitet og pointsystemet

Pointsystemet har grundlæggende til formål at belønne aktivitet. Hver kamp, som en spiller stiller op i, giver et antal points, som afhænger af

1. om kampen er del af en holdkamp eller en individuel turnering

2. og spillerens plads på ranglisten.

Mht. punkt 1 vægtes holdkampe med en faktor 0,5, imens individuelle turneringer vægtes med en faktor 1. Altså giver det flere aktivitetspoints at deltage i individuelle turneringer end i holdkampe.


Mht. punkt 2 afhænger pointgevinsten af spillerens ranglisteplacering, sådan at spillere med en dårligere placering på ranglisten tildeles flere points end spillere med en bedre placering. Det skyldes, at en aktiv spiller fx omkring plads 800 bør rykke flere pladser frem end en aktiv spiller omkring plads 30, da niveauforskellen ift. de nærmeste spillere vil være større omkring plads 800.


Samlet beregnes aktivitetspointene efter følgende formel

Aktivitetspoints per kamp = Kvadratroden af (Ranglisteplacering x Pointfaktor)

Et par eksempler viser, hvor mange points en spiller vil få ved at deltage i en Grand Prix-turnering, hvor der spilles fire kampe (pointtallene er afrundet til hele tal for overskuelighedens skyld):

For deltagelse i en holdkamp, hvor der spilles to kampe, ser tallene således du:

Der er flere interessante ting at bemærke

  • Nr. 1 på ranglisten kan optjene et forspring, sådan at manglende deltagelse i en turnering ikke risikerer at koste førstepladsen
  • Alle spillere får aktivitetspoints, sådan at også den førsteseedede i enhver række vil bevæge sig fremad på ranglisten
  • Jo højere en spiller er på ranglisten, jo langsommere vil vedkommende bevæge sig opad på. En spiller omkring plads 50 vinder ”kun” 12 pladser ved at deltage i samtlige Challenger turneringer, hvis de 12 spillere foran skulle være inaktive igennem sæsonen.

Rent teknisk skal det bemærkes, at aktivitetspointene for en kamp beregnes før hver spillet kamp og tager udgangspunkt i ranglisteplaceringen før beregning af double jump. Således vil hver kamp ikke nødvendigvis give det samme antal points. En spiller, der rykker fra #500 til #100 efter en sejr i første kamp, vil således få 22 points for den kamp, imens han kun vil få 10 points for den næste kamp.

Bonusryk

For at give en yderligere belønning ved at vinde en række er der indført såkaldte bonusryk. Vinderen og taberen af finalen rykkes et antal pladser op efter følgende tabel:

I praksis indføres bonusryk på lige fod med en sejr over en spiller, sådan at en spiller, der med bonusrykket vil indtage plads 90, efter rykket vil have følgende antal points

Points = (Points(#89) + Points(#90)) / 2.