Vedtægter og politikker

Dansk Squash Forbunds vedtægter

Vedtægterne der senest blev ændret ved det online repræsentantskabsmødet den 3. maj 2020 kan ses på nedenstående link.

Vedtægter

 

God forvaltningspraksis (Code of Conduct)

Dansk Squash Forbund vedtog i 2013 retningslinjer for god forvaltningspraksis / Code of Conduct.

God organisationsledelse

 

Bestyrelsens forretningsorden

Dansk Squash Forbunds bestyrelse vedtog i 2009 denne forretningsorden:

Bestyrelsens forretningsorden

 

Whistleblower-ordning

Danmarks Idrætsforbund har i 2020 søsat en Whistleblower-ordning, og Dansk  Squash Forbunds bestyrelsen har i 2020 besluttet at tilslutte forbundet til denne ordning.

Whistleblower-ordningen er en uafhængig og selvstændig ordning, hvor personer enten ved angivelse af egne personoplysninger eller anonymt kan indberette forhold om mulige alvorlige tilsidesættelser af good governance og etik i DIF eller i et specialforbund under DIF.

Ordningen kan benyttes af alle, der ønsker at anmelde forhold, der er af væsentlig og almen betydning for DIF eller DSqF. Anmeldelser behandles af en Etisk Komité under DIF.

Der findes mere information om ordningen under dette link: http://difetiskkomite.dk/pdf/Retningslinjer-for-Whistleblowing-DIF-Etisk-Komite-januar-2020.pdf

Anmeldelse kan ske på dette link: wb.difetiskkomite.dk