Breddeudvalg

Dansk Squash Forbund - Breddeudvalg

Dansk Squash Forbunds breddeudvalg

Breddeudvalget arbejder for at udbrede squash i Danmark.

Breddeudvalgets arbejde er derfor at synliggøre squash i Danmark. For at opnå dette, arbejder udvalget med udvikling af nye tiltag og aktiviteter, som kan være med til at gøre squash attraktiv.

De ideer og tiltag, som breddeudvalget arbejder med, skal være med til at give squash større bevågenhed, og forhåbentlig kan dette udmønte sig i tiltrækning af flere squashudøvere.

Breddeudvalget´er sammensat af klubpersoner samt forbundets udviklingskonsulent.

Breddeudvalget består af føgende personer:

  • Søren Lukassen (DSqF)

For mere info om breddeudvalget og breddearbejdet i Dansk Squash læs:

Breddeudvalget kommisorium

Breddestrategi