Klubservice

Vedtægter

For at en klub kan blive godkendt som folkeoplysende forening, skal der foreligge et sæt klubvedtægter, som er er vedtaget på den stiftende generalforsamling. Et udkast til klubbens vedtægter kan findes her: Klubbens vedtægter

Yderligere kan der læses mere om udarbejdelse af klubbens vedtægter her

Medlemsregistrering

En gang årligt skal klubben indberette medlemstal til CFR (Centralt Forenings Register). Klubben vil i den forbindelse få tilsendt en mail med brugernavn og adgangskode fra CFR til brug for indberetningen. Der kan læses mere om medlemsregistrering på www.medlemstal.dk

Baneleje

Skal din klub indgå lejeaftale for brug af squashbaner, så kan I finde udkast til kontrakt for lejeaftale her: Udkast lejekontrakt

Legater

Ønsker klubben at søge legater, så kan Legatbogen være et godt værktøj. Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Læs mere på https://www.legatbogen.dk/

Sponsoraftaler

Skal klubben indgå aftale med en ny sponsor, er det vigtigt at have forventningsafstemt, hvad aftalen skal indeholde, og derfor udarbejde en sponsorkontrakt. Find udkast til sponsoraftale her: Udkast sponsoraftale