Testcamp for juniorer

Denne side indeholder informationer om Dansk Squash Forbunds testcamp.

Dansk Squash Forbund afholder hvert år testcamp for juniorspillerne.

Navnet testcamp dækker over en camp, der tester spillernes formåen inden sæsonen starter op igen. Testene bliver tilføjet spillernes profiler, som løbende opdateres gennem sæsonen af forbundets trænere gennem opfølgning på enkelte af testene.

Testene på testcampen bruges til at tegne et billede af, hvad spillerne med fordel kan fokusere på i løbet af sæsonen og bruges dermed til, i samarbejde med spillerne, til at lægge en individuel udviklingsplan i samarbejde med trænerteamet.

Den individuelle udviklingsplan kan rekvireres til klubtræneren ved at tage kontakt til forbundskontoret via mail david(at)dansksquash.dk.

 

Juniorer

Placering af testcamp, dato og indhold

Dansk Squash Forbunds testcamp er placeret medio august i weekenden i uge 32 eller 33. Testcampen starter om fredagen med mødetid kl. 18:00, hvor der er tjek-in og afsluttes søndag kl. 13.30.

Spillerne sørger selv for transport til og fra campen.

Campen indledes med en træningssession eller en fysisk test, så spillerne skal møde mætte og udhvilede op (der serveres mad senere på aftenen).

Der kan ses et eksempel på programmet for en testcamp ved at klikke på linket herunder.

Indholdet på testcampen vil varriere alt efter hvilke spillere, der deltager på campen. Indholdet er afhængig af, hvad spillerne arbejder med i den daglige træning og hvilken fysisk stand spillerne møder op i.

Dog vil der altid blive udført en BIP-test, hvor spillernes fysiske form bliver testet. Testen vil løbende blive udført over sæsonen også, og resultaterne vil blive indført i spillernes personlige profil ved Dansk Squash Forbund.

Campen vil også indeholde squashspecifikke træningspas, hvor der fokuseres på henholdsvis taktisk og teknisk forståelse fra spillerne. Udviklingsområder vil blive vendt med spillerne og disse kan indføres i spillernes individuelle udviklingsplan efterfølgende.

Om søndagen sluttes der af med kampspecifik træning, hvor spillerne skal arbejde med at implementere deres fokuspunkter i kampsituationer. Her vil trænerteamet kigge efter hvor gode spillerne er til at omsætte fokuspunkter til reelle kampsituationer.

Hvad sker der efter testcampen?

Udtages der spillere til henholdsvis talent- og udviklingsgrupperne. Disse grupper kan I læse mere om ved at følge dette link: Talent- og eliteudvikling

Spillerne, der udtages til grupperne, vil derefter indgå i træningen på lige fod med de øvrige i gruppen. Der er egenbetaling forbundet med træningen i begge lag. For talentspillerne er egenbetalingen på kr. 400,00/md og for udviklingsspillerne kr. 300,00/md. Betalingen falder bagud for måneden.

Spillerne, der udtages, modtager en træningsplan for den kommende halvsæson fra den forbundstræner, der er ansvarlig for træningen.

Det forventes, at spillerne prioriterer deltagelse ved træningen.