1-2-Træner

1-2-Træner - kom godt i gang med trænergerningen

1-2-Træner

Platform: Fysisk fremmøde

Formål: Kendskab og indblik i trænerollen samt forståelse for undervisning af børn og unge i alderen 6-15 år.

Moduler: Dagskursus, som er delt i to 2 moduler

Varighed/modul: Hvert modul er ca. 4 timer (8 timer i alt)

Indhold og udbytte:

Kurset består af to moduler og struktureret som følgende

Modulnavn Modulbeskrivelse
Trænerrolle Modulet er teori og omhandler trænerrollen/generel pædagogik. Redskaber til måden at være træner på - både før, under og efter træningen.
Ny træner - Squash Modulet er praksis og omhandler instruktion i basis squash - slag og bevægelse samt justering af træning, så den tilpasses udøver og træningssituation.

På modulet om trænerolle vil det teoretiske grundlag, som gennemgås følges op af det praktiske modul, Ny træner - Squash, hvor den viden og de redskaber kursisterne har gennemgået prøves af i en squashspecifik kontekst, så der sker en kobling mellem teori og praksis.

Læringsmål for 1-2-Træner kurset vil derfor være:

Redegøre for/anvende Kendskab til
Hvordan man planlægger og forestår en god og aktiv træning. Hvordan træneren skaber et godt, trygt og motiverende træningsmiljø
Tilpasser sin træning ved brug af aktivitetshjulet Den rolle man tager som træner for unge
Basale slag Basale regler i squash

Udbyttet af kurset vil være:

Kursisten vil efter endt kursus være i stand til at:

Modul trænerrolle fået ideer og inspiration til

  • Grundlæggende forberedelse og planlægning af træning
  • Gennemførelse af en træning der er
    • Motiverende, med højt aktivitetsniveau, god instruktion og feedback
    • Tryg for udøverne, fordi træneren er bevidst om sin rolle

Modul, Ny træner - Squash være i stand til at:

  • Instruere i specifikke slag og simple øvelser
  • Fejlrette specifikke slag og simple øvelser
  • Tilpasse specifikke øvelser til udøver og træningssituationen
  • Udvikle nye øvelser

Prisen for deltagelse på 1-2-Træner er 500 kr. pr./deltager.

1-2-Træner udbydes 2-4 gange årligt, og annonceres på dansksquash.dk samt squashportalen og i direkte mail til klubkontakter.

Tilmelding foregår via squashportalen.dk