Yde-yde-aftaler

Indgå en yde-yde-aftale

I forbindelse med samarbejder mellem Dansk Squash Forbund og en squashklub kan man indgå en yde-yde-aftale, hvor formålet med aftalen er, at udvikle klubben på forskellige områder.

Forbundets økonomiske støtte til medlemsklubber er bygget op på Yde-Yde-aftaler. Og en Yde-Yde-aftale er en aftale mellem en squashklub og Dansk Squash Forbund.

En yde-yde-aftale kunne eksempelvis indeholde:

  • Klubben yder typisk baner, spillere og aktiviteter, og Forbundet yder typisk rekvisitter, PR-materialer og i nogle tilfælde kontanter.
  • Hvis f.eks. en klub ønsker at etablere en juniorafdeling, skal klubben sørge for at rekruttere nogle børn i lokalområdet.
  • Forbundet yder f.eks. udlånsketchere, bolde, brochurer, plakater, trænerkurser og måske en annonce i lokalavisen.
  • Der kan også være tale om en satsning for at få flere piger til at spille squash, eller andre initiativer.
  • Enhver klub kan til enhver tid rette henvendelse til forbundets udviklingskonsulent for at indgå en Yde-Yde-aftale.
  • Det aftales mellem forbundets konsulent og klubben, hvornår det pågældende initiativ skal iværksættes, og hvornår det forventes afsluttet.