Mere information

Få mere information

Få mere information om rapidball på websiden https://rapidball.info (dansk, engelsk, tysk, spansk og hollandsk).

Video fra spanske mesterskaber i Rapidball:

 

Hvor kan du prøve? Kontakt den nærmeste squashklub, eller udviklingskonsulent Søren Lukassen, soren(at)dansksquash.dk, mobil 31 67 76 77.