Mere information

Få mere information

Få mere information om rapidball på websiden http://www.rapid-ball.com.

Video fra spanske mesterskaber i Rapidball

 

Hvor kan du prøve? Kontakt den nærmeste squashklub, eller udviklingskonsulent Søren Lukassen, soren(at)dansksquash.dk, mobil 31 67 76 77.