Basis squash ATK

Beskrivelse af kurset basis squash ATK

Basis Squash ATK træneruddannelse

Platform: E-læring

Formål: Kendskab til det aldersrelaterede træningskoncept (ATK) og hvorfor ATK-redskaberne er vigtige for træningen

Moduler: 1

Varighed/modul: ca. 1 time

Indhold og udbytte

Kurset indeholder to temaer:

  • Introduktion til ATK og
  • Trænerrollen
  • Arbejde med basisprincipper i ATK herunder
  • Reflektere over egen praksis

På kurset vil indholdet bl.a. være en gennemgang af hvad ATK er, hvordan træningen målrettes alderstrin og udvikling samt hvilken tilgang træneren kan have til træningen af børn og unge. Herudover vil der være berøring med begreberne værdier og leveregler.

Læringsmål for kurset vil derfor være:

Redegøre for Kendskab til
Begrebet ATK De fire overordnede læringsstile
De forskellige aldersgradueringer i ATK Værdierne i talenthuset
Forskellen mellem tidlig og sen specialisering

Udbyttet af kurset vil være:

Kursisten vil efter endt kursus være i stand til at:

Kurset er: kr. 000,00/deltager

Videre forløb: Basis Squash ATK er adgangsgivende til det videre uddannelsesforløb i Dansk Squash, hvor næste kursustrin er Klubtræneruddannelse.

Dato og tid for kurserne: Kurset er et E-læringsmodul, hvorfor det kan tages via PC, tablet eller smartphone. Kurset udbydes to gange pr. sæson (efterår og forår). Da det er et E-læringskursus vil der være en dato for tilmelding, hvorefter kurset kan tages indenfor de efterfølgende 14 dage.

Tilmelding: Foregår via Squashportalen.dk, når kurset åbnes vil du modtage en velkomstmail.