Klubudvikling

Udviklingsarbejdet i klubben

Som squashklub i Dansk Squash kan klubben få hjælp til udviklingsarbejdet.

I den forbindelse kan klubben i samarbejde med Dansk Squash Forbunds udviklingskonsulent indgå en aftale om et klubudviklingsforløb.

Ved et klubudviklingsforløb arbejdes der typisk med klubbens vision, mission, værdier og målsætning. Der udarbejdes en strategi og opsættes mål samt handlingsplaner, så strategien kan udfoldes. Det skal være overskueligt for klubben at implementere handlingerne så de ønskede mål opnås.

Der kan være forskellige temaer, som klubben ønsker at fokusere på i løbet af et udviklingsforløb eksempelvis:

  • Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
  • Rekruttering, uddannelse og fastholdelse af træner
  • Frivillighed
  • ATK
  • Klubmiljø - eksempelvis Godt idrætsmiljø for unge

I forbindelse med et klubudviklingsforløb afholder klubbens bestyrelse, og gerne andre interessenter, minimum 3 mødegange af ca. 4 timers varighed med udviklingskonsulenten.

Dansk Squash Forbunds udviklingskonsulent hjælper med at iværksætte og facilitere møderne, så vi sammen tilsikrer, at udviklingsforløbet gennemføres og afsluttes tilfredsstillende for klubben. Og at klubben er parat til det videre arbejde på egen hånd.

Der lægges vægt på at det er klubbens projekt - og deres ønsker og behov, som udviklingskonsulenten skal hjælpe klubben med at få bragt til live og i mål. Klubben må derfor også forvente, at der kan forekomme noget hjemmearbejde mellem besøgene, hvor klubben skal løfte nogle opgaver på egen hånd inden næste møde i møderækken.

Kunne din klub have interesse i et klubudviklingsforløb er i altid velkommen til at kontakte Dansk Squash Forbunds udviklingskonsulent, som også gerne kommer på et klubbesøg i din klub, hvor mulighederne kan drøftes..

Kontakt Søren Lukassen soren(at)dansksquash.dk tlf. 31 677 677