Varsling af repræsentantskabsmøde

Varsling af repræsentantskabsmøde

I henhold til vedtægternes §15 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde søndag den 24. april 2016 i SquashCenter Danmark, Sønder Bouilevard 17A,

Skrevet af Ela Lidwin - 2016-03-11 09:55:00

Repræsentantskabsmøde

I henhold til vedtægternes §15 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde søndag den 24. april 2016 i SquashCenter Danmark, Sønder Bouilevard 17A, 5000 Odense.

Repræsentantskabsmødet starter kl. 10.00

Frokost serveres undervejs

Foreløbig dagsorden for repræsentantskabsmødet:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år.

 • I lige år:
  • Op til 3 yderligere bestyrelsesmedlemmer
  • 2 suppleanter

6. Valg af Appeludvalg:

 • I lige år:
  • Op til 2 medlemmer for 2 år

7. Valg af revision:

 • Statsaut. eller registreret revisor for 1 år
 • 1 kritisk revisor for 2 år
 • 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år.

8. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmøderne, skal indsendes så betids, at de er bestyrelsen i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden, vedlagt bestyrelsens årsberetning og regnskabsrapport - samt eventuelt indkomne forslag, skal offentliggøres mindst 3 uger før mødet på forbundets hjemmeside.

Endelig indkaldelse sker senest 3 uger inden mødet.

Se reglerne for repræsentantskabsmødet i vedhæftede dokument.


Indlæser Samtale