Turneringsmøde 2019

Indkaldelse til Dansk Squash Turneringsmøde 2019

Posted by Maiken Anker Møller - 2019-04-11 11:06:00

Turneringsmøde 2019

Søndag den 26. maj 2019 afholdes turneringsmøde i Odense

Squash Center Danmark

Sdr. Boulevard 17A

5000 Odense C

Mødet starter kl. 10.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Præmieoverrækkelse Danmarksturneringen

3. Indkomne forslag 

4. Aktivitetskalender - placering af turneringer og aktiviteter

5. Fastsættelse af deltagergebyr for Danmarksturneringen

6. Beslutning om næste års turneringsmøde dato og sted

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på turneringsmødet, skal indsendes så betids, at de er TU i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden offentliggøres mindst 3 uger før mødet her på forbundets hjemmeside, som vil blive opdateret med diverse dokumenter, som skal behandles på mødet.

Senest 5 dage før mødet skal DSqF have modtaget navne på deltagere - tilmelding sker via Squashportalen.dk.


Indlæser Samtale