Turneringsmøde 2019

Indkaldelse til Dansk Squash Turneringsmøde 2019

Skrevet af Maiken Anker Møller - 2019-04-11 11:06:00

Turneringsmøde 2019

Søndag den 26. maj 2019 afholdes turneringsmøde i Odense

Squash Center Danmark

Sdr. Boulevard 17A

5000 Odense C

Mødet starter kl. 10.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Præmieoverrækkelse Danmarksturneringen

3. Indkomne forslag 

4. Aktivitetskalender - placering af turneringer og aktiviteter

5. Fastsættelse af deltagergebyr for Danmarksturneringen

6. Beslutning om næste års turneringsmøde dato og sted

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på turneringsmødet, skal indsendes så betids, at de er TU i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden offentliggøres mindst 3 uger før mødet her på forbundets hjemmeside, som vil blive opdateret med diverse dokumenter, som skal behandles på mødet.

Senest 5 dage før mødet skal DSqF have modtaget navne på deltagere - tilmelding sker via Squashportalen.dk.

OPDATERING d. 29. april 2019

FORSLAG Juniorudvalg vedr. ændringer i Juniorregler

Juniorudvalget har på baggrund af sager i det forgangende år lavet tilrettelser i Juniorreglerne, og ønsker disse behandlet og godkendt på Turneringsmødet.

Dokument for Juniorregler indeholdende ændringerne findes her samt notat for ranglisteberegning, som blot foreligger for orientering.

Herudover har Juniorudvalget modtaget følgende forslag fra Sport 92.

OPDATERING d. 5. maj 2019

Turneringsudvalgets forslag og øvrige forslag til mødet:

Oversigt og enkeltforslag (Word) (PDF)

Ændringer til Regler for Danmarksturneringen for hold (Word) (PDF)

Ændringer til Regler for individuelle turneringer (Word) (PDF)

Ændringer til Dansk Squash Forbunds takstblad (Word) (PDF)

Samlet forslagspakke i Zip-format (Word) (PDF)

OPDATERING d. 24. maj 2019

Forslag til aktivitetskalender 2019-20 (Excel)


Indlæser Samtale