REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017

I henhold til vedtægternes §15 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde søndag den 23. april 2017 i Squash Center Danmark, Sønder Boulevard 17A,

Skrevet af Ela Lidwin - 2017-03-31 11:44:00

Repræsentantskabsmøde

I henhold til vedtægternes §15 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde søndag den 23. april 2017 i Squash Center Danmark, Sdr. Boulevard 17 A, 5000 Odense C.

Repræsentantskabsmødet starter kl. 10.00

Frokost serveres undervejs

Dagsorden for repræsentantskabsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning:

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

Der er indkommet følgende forslag:

- Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år.

- Kenneth Plummer (modtager genvalg)

- Allan Christensen (modtager genvalg)

- Morten Trap Wiegandt (modtager genvalg)

- Peter M. Mindegaard (modtager ikke genvalg)

2 suppleanter

6. Valg af Appeludvalg:

  • 2 medlemmer for 2 år (Jan Rask og Johan Evensen er på valg)
  • 1 suppleant for 2 år (Vakant)

7. Valg af revision:

  • Statsaut. eller registreret revisor for 1 år (Bestyrelsen foreslår Ernst & Young)
  • 1 kritisk revisor for 2 år (Michael Lauridsen (modtager ikke genvalg)
  • 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år. (Vakant)

8. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted.

9. Eventuelt.


Indlæser Samtale