Udviklingen i Danmarksturneringen

Udviklingen i Danmarksturneringen

Efter mange henvendelser kommer TU med en udmelding om, hvordan situationen løbende vurderes.

Skrevet af Søren Lukassen - 2020-11-06 17:08:42

Kære squash-Danmark,

Corona har igen sat sit eftertrykkelige aftryk på afvikling af holdturneringen. Bestyrelsen har valgt en løsning, som betragtes, som det bedste kompromis mellem at imødegå spillernes utryghed, og at give dem, der gerne vil, mulighed for at spille.

Beslutningen er mødt med mange forskellige meninger, og vi er udmærket bevidste om de ærgerlige konsekvenser, det kan få, at runde 4 og 5 ikke tæller med. TU vil tage stilling til, hvordan eventuel op- og nedrykning i indeværende sæson kan håndteres bedst muligt, men det er endnu for tidligt at melde noget konkret ud.

Det afhænger meget af muligheden for at genoptage sæsonen i det nye år, men målet er, at dette kan meddeles inden udgangen af 2020.

Vi ser det kun som positivt, hvis vi kan få sæsonen igang igen. Er det ikke tilfældet, kan det i yderste konsekvens betyde at sæsonen nulstilles, og at ingen hold i næste sæson kommer i en lavere division.

Udviklingen i Regeringens udmeldinger vil i høj grad være med til at præge dette. Vi er i en situation uden fortilfælde og vi håndterer det efter bedste evne.

På vegne af TU

Jens Muff, formand TU


Indlæser Samtale