Turneringsmøde 2022

DSqF indkalder til turneringsmøde 2022

Skrevet af Søren Lukassen - 2022-03-24 10:36:39

Søndag den 29. maj 2022 afholdes turneringsmødet i Dansk Squash. 

Mødet afholdes online. Link til mødet opdateres her senest 5 dage før mødet. 

Mødet starter kl. 10.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent.
  2. Indkomne forslag 
  3. Aktivitetskalender - placering af turneringer og aktiviteter
  4. Fastsættelse af deltagergebyr for Danmarksturneringen
  5. Beslutning om næste års turneringsmøde dato og sted
  6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på turneringsmødet, skal indsendes så betids, at de er TU i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden offentliggøres mindst 3 uger før mødet her på forbundets hjemmeside, som vil blive opdateret med diverse dokumenter, som skal behandles på mødet.

Senest 5 dage før mødet skal DSqF have modtaget navne på deltagere - tilmelding sker via Squashportalen.dk

Indlæser Samtale