Svar på spørgsmål om op- og nedrykningsspil

Det er flere år siden, Squashsæsonen har kunnet afsluttes med et normalt op- og nedrykningsspil, og det har affødt nogle spørgsmål, som besvares nedenfor

Skrevet af Søren Lukassen - 2022-05-11 16:16:27

Spilleplan

Spilleplanen for op-/nedrykningsspillet bliver løbende opdateret, efterhånden som rækkerne bliver spillet færdige. Den nyeste plan kan du finde på dansksquash.dk. Kampene bliver oprettet i Squashportalen, så snart det er afklaret, hvilke hold der skal spille en kamp.
 

Holdopstilling


Holdene skal stille op efter klubbens gældende klubranglister, som også blev benyttet i spillerunde 9 og 10.

Det er ikke vigtigt, om spillerne i løbet af sæsonen har spillet på netop dette hold, men det er vigtigt, om de i det hele taget har spillet i grundspillet. Om det sidste hedder det i reglerne (§13.g):

Toppen af klubranglisten må ikke fyldes med inaktive spillere for
derigennem at skabe en fordel ift. holdsætning. Antallet af hold (n)
definerer toppen. For herreranglisten udgøres toppen af de (n-1)*4
øverste spillere, for damer (n-1)*2, herefter (n-1)*3. Hver inaktiv spiller
udløser en bøde. Der tilfalder bøde, hvis en spiller ved afslutningen af
grundspillet ingen holdkampe har spillet og i sæsonens løb har optrådt i
toppen af ranglisten. Inaktive spillere fjernes fra klubranglisten efter
grundspillet og før eventuelt slutspil og op/nedrykningsspil.
Dog kan der
mod bevis for skade/rejse eller lignende søges om dispensation.

 

Klubberne kan altså ikke i op-/nedrykningsspillet og i slutspillet om Danmarksmesterskabet benytte spillere, der ikke allerede har spillet for klubben i grundspillet. I Squashportalen, under Oversigter/Ikke-benyttede spillere, kan man se, om klubben har spillere, der falder ind under denne regel.

Derimod har det som nævnt ikke nogen betydning, om et hold stiller op med spillere, der ikke tidligere har spillet på dette hold, så længe de har spillet på et af de andre og i øvrigt er spilleberettigede.

Udgåede hold

Efterveerne efter corona-pandemien har betydet, at nogle hold er udgået af divisionerne i løbet af sæsonen. Som reglerne siger, tvangsnedrykkes disse hold, og de bliver som udgangspunkt tilmeldt i rækken et niveau under i den kommende sæson.

Om der findes udgåede hold i en klub, har ingen betydning for opstillingen af klubbens øvrige hold i op/nedrykningsspillet. Udgåede hold tæller stadig med i opgørelsen af, hvilke spillere der kan optræde på et givet hold. Det fremgår af §11.c i reglerne for Danmarksturneringen:

Er holdet tvangsnedrykket (jf. § 10) indgår holdet fortsat ift. reglerne for
holdopstillingen i § 18.c. 
[Referencen til 18.c er en fejl - det drejer sig om 18.d].

Eksempelvis kan en klubs 3. herrehold derfor kun benytte spillere på ranglisten fra position 9 og ned, selv hvis andetholdet er udgået, da nummer 1-8 er bundet til de to øverste hold.

Klubberne skal være opmærksomme på, at eventuelle ikke-benyttede spillere skal holdes ude af opgørelsen over, hvem der er bundet til højere hold, idet de som omtalt ovenfor skal fjernes fra klubbernes gældende rangliste.

Klubberne kan selv rydde op i klubranglisten ved at slette de pågældende spilleres licenser. Dette vil medføre, at de også bliver fjernet fra den næste udgave af Danmarksranglisten.

Alternativt kan klubben bede forbundet slette spillerne fra den gældende klubrangliste, hvorved licensen og positionen på Danmarksranglisten bevares. Ved denne fremgangsmåde vil spillerne igen figurere på den første gældende rangliste i næste sæson.

Indlæser Samtale