Repræsentantskabsmøde d. 29. maj 2021

Dansk Squash afholder repræsentantskabsmøde d. 29. maj 2021

Skrevet af Søren Lukassen - 2021-04-16 14:54:45

Repræsentantskabsmødet 2021 er blevet udsat til lørdag d. 29. maj 2021 (pga. nødret som forrige år i forbindelse med den fortsatte lockdown og forsamlingsforbud) - Vi har i bestyrelsen ønsket at udsætte repræsentantskabsmødet til vi var tættere på en genåbning af indendørs sport og dermed squash. Motivationen var simpelthen for at klubberne og medlemmerne kunne se  genåbningen er på vej.

Vi vurderer derfor nu, at vi kan invitere Jer til repræsentantskabsmøde med 6 ugers varsel - til afholdelse Online lørdag d. 29. maj 2021, Vi benytter elektronisk afstemning via Assembly Voting (anbefalet af DIF)
 
I inviteres hermed til deltagelse i Dansk Squash repræsentantskabsmøde 2021 online via:

https://us02web.zoom.us/j/83978336143

Repræsentantskabsmøde i DSqF, lørdag d. 29. maj 2021 Online kl. 10-13.
Dagsorden iflg. Vedtægterne for Dansk Squash Forbund

1. Valg af dirigent 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af virksomhedsplan, strategi og budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år.

Formand – Flemming Petersen (Birkerød Squashklub) – stiller op til genvalg

Næstformand – Thomas Søgaard (OSC) – stiller op til genvalg

Næstformand – Jens Muff (Esbjerg Squashhklub) – ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem – Morten Trap Wiegandt (City Squash) – (stille op til genvalg hvis der ikke er andre der stiller op)
 
Ved nyvalg af bestyrelsesmedlemmer vælges medlemmerne for et eller to år, således at halvdelen (nedrundet ved ulige antal) af bestyrelsens medlemmer er på valg det efterfølgende år.


7. Valg af Appeludvalg: - I lige år: 2 medlemmer for 2 år. -I ulige år: Op til 2 medlemmer for 2 år. 1 suppleant for to år.

8. Valg af revision: - Statsaut. eller registreret revisor for 1 år - 2 kritiske revisorer for 2 år. - 1 vælges i lige år og 1 i ulige år - 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år. 

9. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato, sted og eventuel anvendelse af elektronisk konferencesystem

10. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Bestyrelsens beretning fremlægges på dansksquash.dk senest 3 uger før repræsentantskabsmødet.

Tilmelding via squashportalen

Dokumenter:

Årsberetning

Dansk Squash Forbunds bestyrelses budgetudkast 2021

Årsberetning TU

Årsberetning JU

Åsrberetning TEU

Indlæser Samtale