Repræsentantskabsmøde 2019

Hermed indkaldelse til det årlige forårs repræsentantskabsmøde

Posted by Maiken Anker Møller - 2019-02-20 12:45:00

Repræsentantskabsmøde 2019

I henhold til vedtægternes §15 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 27. april 2019 i Odense. 

Repræsentantskabsmødet starter kl. 10.00

Frokost serveres undervejs

Forløbig dagsorden for repræsentantskabsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år.

Ved ny valg af bestyrelsesmedlemmer vælges medlemmerne for et eller to år,således at halvdelen (nedrundet ved ulige antal) af bestyrelsensmedlemmer er på valg det efterfølgende år.

6. Valg af Appeludvalg:

- I ulige år:

Op til 2 medlemmer for 2 år.

1 suppleant for to år

7. Valg af revision:

Valg af revision:

- Statsaut. eller registreret revisor for 1 år

- 2 kritiske revisorer for 2 år.

-1 vælges i lige år og 1 i ulige år

- 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år.

8. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmøderne, skal indsendes så betids, at de er bestyrelsen i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden, vedlagt bestyrelsens årsberetning og regnskabsrapport - samt eventuelt indkomne forslag, vil blive offentliggjort her senest 3 uger før mødet.

Tilmelding skal ske via squashportalen.

Ændring: Mødedatoen er 16-03.-19 rettet til lørdag den 27. april, stadig kl. 10.

 


Indlæser Samtale