Repræsentantskabsmøde 2019

Hermed indkaldelse til det årlige forårs repræsentantskabsmøde

Skrevet af Maiken Anker Møller - 2019-02-20 12:45:00

Repræsentantskabsmøde 2019

I henhold til vedtægternes §15 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 27. april 2019 i Odense. 

Repræsentantskabsmødet starter kl. 10.00

Frokost serveres undervejs

Forløbig dagsorden for repræsentantskabsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år.

Ved ny valg af bestyrelsesmedlemmer vælges medlemmerne for et eller to år,således at halvdelen (nedrundet ved ulige antal) af bestyrelsensmedlemmer er på valg det efterfølgende år.

6. Valg af Appeludvalg:

- I ulige år:

Op til 2 medlemmer for 2 år.

1 suppleant for to år

7. Valg af revision:

Valg af revision:

- Statsaut. eller registreret revisor for 1 år

- 2 kritiske revisorer for 2 år.

-1 vælges i lige år og 1 i ulige år

- 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år.

8. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmøderne, skal indsendes så betids, at de er bestyrelsen i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden, vedlagt bestyrelsens årsberetning og regnskabsrapport - samt eventuelt indkomne forslag, vil blive offentliggjort her senest 3 uger før mødet.

Tilmelding skal ske via squashportalen.

Ændring: Mødedatoen er 16-03.-19 rettet til lørdag den 27. april, stadig kl. 10.

Materialer til repræsentantskabsmødet:

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (PDF) (Word)

De seneste to budgetmøder er blevet aflyst på grund af manglende tilmeldinger: Bestyrelsen foreslår derfor, at budgetdiskussionen henlægges til det ordinære repræsentantkabsmøde, som samtidig rykkes en måned frem fra april til marts.

Årsregnskab for 2018 (PDF)

Bestyrelsens beretning til repræsentantskabsmødet 27. april (PDF) (Word)

Revisorerklæring (PDF)

Statusprotokollat (PDF)

 


Indlæser Samtale