Godt Nytår fra Formanden

Dansk Squash Forbunds formand, Kenneth Plummer, ønsker alle godt nytår

Skrevet af Maiken Anker Møller - 2019-01-08 13:34:00

Godt Nytår fra Formanden

Et nyt år er i gang, og vi er midtvejs i sæsonen. Der er afviklet en række individuelle turneringer, og rekord mange spiller med i divisionsturneringen, som både bidrager til at højne det sportslige niveau såvel som det sociale. For første gang i mange år afholdes en PSA turnering i Danmark, når Odense i uge 5 byder velkommen til en række gode internationale spillere. Endvidere er det mit indtryk, at der er masser af aktivitet ude i klubberne.

Bestyrelsen har de seneste år haft meget fokus på økonomi, og det er lykkes at stabilisere økonomien med plus på bundlinien gennem flere år.

Med ro på økonomien er fokus nu på, hvordan vi alle kan udvikle dansk squash. Udvikling koster naturligvis penge, og en meget stor del - ca. 60% af dansk squashs budget - finansieres af støtte fra Danmarks Idræts Forbund. I perioden 2018-21 bevilges størstedelen af DIF støtten med udgangspunkt i den strategiplan, der blev udarbejdet og godkendt i 2017.

Dansk squash er afhængig af de mange frivillige, som er aktive i klubberne samt de få, der også har valgt at engagere sig i forbundets bestyrelse samt i forbundets udvalg. Vi er på nuværende tidspunkt kun 5 medlemmer af forbundets bestyrelse, og vores udvalg har heller ikke mange medlemmer.                             

Jeg vil derfor opfordre alle i squash Danmark til at søge indflydelse og bidrage til at forme fremtiden for vores dejlige sport ved at stille op til forbundets bestyrelse eller ved at engagere sig i et udvalg. I den forbindelse står det klart, at jeg er ved at have aftjent min værnepligt, idet min tid simpelthen er for knap, og jeg stopper således som formand senest i forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2020.

Tak til alle frivillige og til vores medarbejdere på kontoret for indsatsen i det forgangne år – og lad os alle gøre 2019 til et rigtig godt nyt squash år !

Med venlig hilsen,

Kenneth Plummer

 


Indlæser Samtale