Dansk Squash Forbund tilslutter sig whistleblower-ordning

Dansk Squash Forbund tilslutter sig whistleblower-ordning

Bestyrelsen i Dansk Squash Forbund har sluttet sig til en whistleblowerordning, som er lanceret af Danmarks Idrætsforbund

Skrevet af Allan B. Christensen - 2020-01-24 17:07:49

Danmarks Idrætsforbund har i 2020 søsat en Whistleblower-ordning, og Dansk  Squash Forbunds bestyrelsen har i 2020 besluttet at tilslutte forbundet til denne ordning.

Whistleblower-ordningen er en uafhængig og selvstændig ordning, hvor personer enten ved angivelse af egne personoplysninger eller anonymt kan indberette forhold om mulige alvorlige tilsidesættelser af good governance og etik i DIF eller i et specialforbund under DIF.

Ordningen kan benyttes af alle, der ønsker at anmelde forhold, der er af væsentlig og almen betydning for DIF eller DSqF. Anmeldelser behandles af en Etisk Komité under DIF.

Der findes mere information om ordningen under dette link: http://difetiskkomite.dk/pdf/Retningslinjer_for_Whistleblowing_DIF_Etisk_Komite-januar_2020.pdf

Anmeldelse kan ske på dette link: wb.difetiskkomite.dk

Læs mere om Dansk Squash Forbunds politikker her.


Indlæser Samtale