Afgørelse fra JU ang. klage modtaget fra ThySquash

Skrevet af Maiken Anker Møller - 2016-06-10 12:52:00

Afgørelse fra JU ang. klage modtaget fra ThySquash

DSqF juniorudvalg modtog d. 29. maj 2016 en klage fra Thy squash vedr. tildeling af medaljer ved årets Junior DM.

Klage samt JU's svar kan læses i nedenstående.


29. maj 2016

Emne: Klage vedr. Junior DM 2016

Til Juniorudvalget, turneringsudvalget og turneringsledelsen ved Junior DM 2016.

Hermed indsendes klage vedr. medaljefordelingen i PU19 ved Junior DM 2016.
I henhold til Juniorreglerne paragraf 3.3 stk A står det klart at man har mulighed for at "rykke" spillere op i en højere aldersgruppe pga for få deltagere, men sker dette vil den "oprykkede" spiller til præmieoverrækkelsen blive kåret til vinder af Junior DM i sin "egen" kategori.
Envidere står der at oprykkede spillere ikke kan modtage medaljer og præmier i den kategori de er rykket op i.

Ovenstående er desværre sket ved dette års Junior DM, da Sofie Drejergaard fra Kolding (PU17-spiller) har modtaget en sølvmedalje i PU19 rækken.
Dette bevirker at Siv Hansen fra Herlev er blevet skubbet ned på en 3. plads og Sofie Berg fra Thy er kommet helt uden for medaljerækken.
Vi er godt klar over at JU har givet dispensation til at PU17 spillerne også måtte spille i PU19 rækken, men det gælder i følge reglerne jo ikke medaljefordelingen.
Vi er klart af den overbevisning at medaljerne skulle være fordelt på følgende måde:
1. plads Sarah Lauridsen
2. plads Siv Hansen
3. plads Sofie Berg

Med venlig hilsen
Thysquash
Sten Lauridsen og Lisbeth Pedersen"


JU har nu truffet afgørelse og giver ThySquash medhold. JU's svar kan læses her:

10. juni 2016

Vi har nu i JU behandlet Jeres klage og giver Jer medhold i at fordelingen af medaljer er sket forkert.

Vores afgørelse vil blive sendt til de berørte spillere, klubber og ledere, så alle er klar over hvad der er sket i sagen.

Vi beklager selvfølgelig, at der er sket denne misforståelse i JU og videre til Herlev som afholdte JDM. Herlev har blot fulgt de instrukser som er afgivet fra JU, som desværre har vist sig ikke at være ifølge reglerne.

Det videre forløb i denne sag afhænger af om afgørelsen bliver appelleret ellers vil alle parter hører yderligt i når appelfristen udløber om 4 uger.

På vegne af JU

Lars ThulstrupIndlæser Samtale