Varsling om Budgetmøde i DSqF

Varsling om Budgetmøde i DSqF

Den 20. november 2016 i Odense

Skrevet af Ela Lidwin - 2016-10-03 10:40:00

I henhold til vedtægternes §17 indkaldes hermed til DSqf's årlige budgetmøde.

Mødet afholdes søndag 20. november 2016, kl. 12.00 i

Squashcenter Danmark

Sønder Boulevard 17A

5000 Odense C

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af virksomhedsplan, strategi og budget for det kommende år

3. Beslutning om næste års budgetmøde dato og sted.

4. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmøderne, skal indsendes så betids, at de er bestyrelsen i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden, vedlagt bestyrelsens budgetforslag - samt eventuelt indkomne forslag - skal offentliggøres mindst 3 uger før mødet på forbundets hjemmeside.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Endelig indkaldelse med bilag udsendes senest 3 uger før mødets afholdelse.

Tilmelding af klubbens repræsentanter skal ske på Squashportalen senest den 15. november 2016.


Indlæser Samtale