Turneringsmøde 2023

Tirsdag den 30. maj kl. 19.00 afholdes der ONLINE det årlige turneringsmøde i Dansk Squash Forbund

Skrevet af Søren Lukassen - 2023-05-04 14:34:11

Tirsdag den 30. maj kl. 19.00 afholdes der ONLINE det årlige turneringsmøde i Dansk Squash Forbund – Tilmelding via Squashportalen – senest 23. maj 2023.

Mødet starter kl. 19.00.

Alle tilmeldte får inden mødet link til selve onlinemødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Indkomne forslag
  3. Aktivitetskalender – placering af turneringer og aktiviteter
  4. Fastsættelse af deltagergebyr for Danmarksturneringen
  5. Valg af 4-6 medlemmer af turneringsudvalget
  6. Beslutning om næste års turneringsmøde dato, sted evt. online/hybrid.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på det årlige turneringsmøde skal indsendes så betids, at de er turneringsudvalget i hænde senest 4 uger før mødets afholdes.

Indlæser Samtale