Repræsentantskabsmøde 2020-ONLINE

Dansk Squash Forbund inviterer til online repræsentantskabsmøde søndag d. 3. maj kl. 10

Skrevet af Søren Lukassen - 2020-03-31 16:29:17

Søndag d. 29. marts kl. 10 skulle repræsentantskabsmødet i Dansk Squash Forbund være afholdt.

Som alle forhåbentligt er bekendt med, har myndighederne fra den 17. marts forbudt alle forsamlinger med mere end 10 deltagere frem til foreløbig den 13. april.

I DSqF bakker vi selvfølgelig op om og følger de krav og anbefalinger, som kommer fra myndighederne. På baggrund af ovenstående, er det derfor DIF´s generelle opfordring, at også generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder udsættes, indtil myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt med større forsamlinger. Møder kan dog med fordel afholdes online.

På denne baggrund vil vi i Dansk Squash Forbund invitere til online repræsentantskabsmøde søndag d. 3. maj kl. 10.

Eftersom dette for mange vil være ny måde at deltage i møder på, bliver der lørdag d. 2. maj Kl. 10 afholdt generalprøve på mødet, så alle eventuelle tekniske udfordringer kan blive løst. I forbindelse med generalprøven kan Allan kontaktes på mail eller telefon ved problemer.

Sidste frist for tilmelding bliver 5 dage før mødet altså 28. april på SquashPortalen:

https://www.squashportalen.dk/events/view-events.html

Vi håber på forståelse og stor deltagelse til et vigtigt møde i en udfordrende situation.

 

I henhold til vedtægternes §15 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde søndag den 3. maj 2020 kl. 10 online.

 

Sådan deltager du:

1) Du kan deltage via PC/MAC/Tablet/smartphone etc. Det giver mulighed for at se billede/skærmdeling og er derfor at foretrække frem for almindelig telefonforbindelse.

Indsæt dette link i din browser og følg vejledningen:

https://zoom.us/j/7104363793

Møde ID: 710 436 3793

BEMÆRK: Tilmeldte deltagere vil få tilsendt en mail med en adgangskode, som skal benyttes for at logge på.

2) Du kan også deltage med lyd alene via telefon. Brug følgende telefonnumre/genveje:

One tap mobile

+4589883788,,7104363793

+4532701206,,7104363793

Du kan også bare ringe på et af følgende telefonnumre:

        +45 89 88 37 88 Denmark

        +45 32 70 12 06 Denmark

        +45 32 71 31 57 Denmark

og derefter indtaste møde ID: 710 436 3793.

BEMÆRK: Tilmeldte deltagere vil få tilsendt en mail med en adgangskode, som skal benyttes for at logge på.

Du behøver ikke at angive deltagernummer (participant ID).

NB: Der bliver afholdt prøve dagen før, lørdag den 2. maj kl. 10, hvor du kan prøve at følge instruktionerne ovenfor. Hvis du oplever problemer med at komme ind, så ring til Allan B. Christensen på 41 20 43 42.

 

Foreløbig dagsorden for repræsentantskabsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  1. Dansk Squash Forbunds Bestyrelse: Forslag til vedtægtsændring vedr. digital deltagelse på repræsentantskabsmøder (Paragraf 14, stk. 3)
 5. Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år.
  1. Formand, Kenneth Plummer, ønsker ikke at genopstille
  2. Næstformand, Allan Christensen, ønsker ikke at genopstille
 6. Ved nyvalg af bestyrelsesmedlemmer vælges medlemmerne for et eller to år således at halvdelen (nedrundet ved ulige antal) af bestyrelsens medlemmer er på valg det efterfølgende år.
 1. Valg af Appeludvalg:
  1. I ulige år:
    1. Op til 2 medlemmer for 2 år.
    2. Én suppleant for to år
 2. Valg af revision:
 1. Statsaut. eller registreret revisor for 1 år
 2. 2 kritiske revisorer for 2 år.
 3. 1 vælges i lige år og 1 i ulige år
 4. 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år.
 1. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted.
 2. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmøderne, skal indsendes så betids, at de er bestyrelsen i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden, vedlagt bestyrelsens årsberetning og regnskabsrapport - samt eventuelt indkomne forslag, skal offentliggøres mindst 3 uger før mødet på forbundets hjemmeside.

Dokumenter

   1. Dansk Squash Årsrapport 2019
   2. Dansk Squash udvalgsberetninger
   3. Dansk Squash bestyrelsens budgetudkast 2020 (opdateret d. 24/3)

Indlæser Samtale