Repræsentantskabsmøde 2016

I henhold til vedtægternes §15 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde søndag den 24. april 2016 i Squash Center Danmark, Sønder Boulevard 17A,

Skrevet af Ela Lidwin - 2016-04-03 11:00:00


Repræsentantskabsmøde

I henhold til vedtægternes §15 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde søndag den 24. april 2016 i Odense Kultur og Idrætshus, Stadionvej 50, opg. F, 5200 Odense V.

Repræsentantskabsmødet starter kl. 10.00

Frokost serveres undervejs


Dagsorden for repræsentantskabsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab (Rapport fra kritiske revisorer vil blive publiceret i næste weekend)

4. Præsentation af udkast til virksomhedsplan for DSqF

5. Behandling af indkomne forslag

Der er indkommet følgende forslag:

  • Silkeborg Squash Klub ønsker "rekruttering og fastholdelse" (forslag vedhæftet)

( Note fra bestyrelsen : Forslag 2 kan sandsynligvis ikke behandles på mødet, da denne type forslag ifølge vedtægterne kun kan behandles på budgetmødet, der afholdes i november).

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år.

- Tobias Pedersen (modtager genvalg)

- Bo Christiansen (modtager genvalg)

- Mogens Wegeberg (modtager ikke genvalg)

2 suppleanter

7. Valg af Appeludvalg:

  • 2 medlemmer for 2 år (Jan Laursen og Lars Peter Munch Larsen er på valg)
  • 1 suppleant for 2 år (Vakant)

8. Valg af revision:

  • Statsaut. eller registreret revisor for 1 år (Bestyrelsen foreslår Ernst & Young, der har overtaget KPMG)
  • 1 kritisk revisor for 2 år (Erling Engelund er på valg)
  • 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år. (Vakant)

9. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted.

10. Eventuelt.

Materialer til repræsentantskabsmødet kan hentes her

Kritiskrevisionsrapport for 2015

    Indlæser Samtale