Offentliggørelse af klage og svar vedrørende JDM

Offentliggørelse af klage og svar vedrørende JDM

Skrevet af Ela Lidwin - 2016-12-06 13:23:00

Klage fra Birkerød Squashklub sendt af Lars Guldbrandt:

Inden JDM slås op på Squashportalen vil jeg hermed gerne indgive klage over reglerne for aldersopdelingen til JDM.

Aldersopdelingen følger ikke længere spillerens fødselsdato, som det altid har gjort og også gør internationalt til både turneringer og officielle mesterskaber.

Vi er mig bekendt det eneste land som har særregler, og som jeg mener ikke er vedtaget og godkendt iht. vedtægter og regler under forbundet.

Det er ikke besluttet og godkendt nogen steder - jeg kan i hvert fald ikke finde det, og det hænger meget sammen med dit lovede statusnotat fra budgetmødet med beskrivelse af hvordan processen incl. beslutningsprocessen har været på det besluttede fra Turneringsmødet.

Der var ikke engang der opbakning til at flytte JDM, hvilket alligevel er sket, men ikke kan gøres noget ved nu.

Hvis JU ikke vil behandle denne klage bedes bestyrelsen gøre det, da det er hele beslutningsprocessen og beslutningskompetencen i forhold til forbundets vedtægter for møderne, der er i spil her.

Jeg tror der skal handles hurtigt, da worst case kan blive at JDM ikke kan tælle som et officielt JDM, som jeg læser og tolker regler, vedtægter og udfærdigede referater.

En anden grund til at der skal handles hurtigt er, at det afhængigt af svaret på denne klage, kan være den skal gennem flere klageinstanser, og endelig afgørelse skal jo gerne være truffet inden JDM primo næste år.

Svar fra Juniorudvalg:

Som det fremgår af reglerne vedrørende JDM, må deltagere ikke være fyldt 19 inden 30/6 2016.

Der kan ikke på basis af denne klage ændres på deltagergruppen til det kommende JDM.

Hvis afgørelsen ønskes anket, bedes du skrive til squash(at)dansksquash.dk

Det nedenstående fra de gældende regler, er vist nærmeste beskrivelse af appel.

"1.4.7 Protester"

"D Appelinstans Protester mod trufne afgørelser foretaget ifølge denne paragraf indsendes til forbundets appeludvalg. Protesten tilstræbes at være behandlet af DSqF’s appeludvalg senest 2 uger før første spilledag i den næste runde i JGP-turneringen."


Juniorudvalg

Tobias Pedersen


Indlæser Samtale