Nyt om coronapas

Vigtig information om coronapasordningen

Skrevet af Søren Lukassen - 2021-05-06 16:25:02

DIF har netop afholdt et uddybende møde om den nyeste genåbning og herunder coronapasordningen.

Som I tidligere i dag har kunnet læse er det fra i dag muligt at åbne op for indendørs idrætter uden kropskontakt. Den endelig vurdering af, at squash ikke er en kontaktsport, holder Dansk Squash Forbund fortsat fast i, indtil kulturministeriet skulle komme med en ny udmelding.

Derudover har kulturministeriet indført krav om coronapas ved deltagelse i indendørs idræt. Regler for dette kan ligeledes læses her:

https://www.dansksquash.dk/nyheder/genabning-af-squash

I den nyeste udmelding fra DIF og kulturministeriet bliver der påpeget at stikprøveordningen er obligatorisk i centre uden bemanding, samt at der altid skal være kontrol af coronapas i forbindelse med træningsaktivitet.

Skulle der komme politikontrol i løbet af åbningstiden, hvor et medlem bliver taget uden coronapas vil foreningen dog fortsat få en bøde på 3000 kr. uanset om der har været foretaget stikprøvekontrol eller om dette er planlagt senere.

I realiteten betyder dette altså at klubben/facilitetsejeren vil blive pålagt en bøde i alle tilfælde af manglende coronapas ved en evt. politikontrol.

I Dansk Squash Forbund er vi rystede over denne udmelding, da det i realiteten betyder at mange ubemandede centre står i en situation, hvor det handler om at stole medlemmerne, og dermed risikere en kontrolafgift eller vente med at åbne for squashcentrene.  

Vi er skuffede over udmeldingen og bevidste om, hvilke udfordringer dette kan give i klubberne. Så snart der er opdateringer sender vi dette rundt, men indtil videre er det altså være optil den enkelte klub om man kan leve op til en kontrol af coronapas eller om man vil risikere bøde ved en evt. politikontrol.

Indlæser Samtale