Genåbning af squash

Endelige kan vi genåbne squashklubberne for alle vores medlemmer - velkommen tilbage!

Skrevet af Søren Lukassen - 2021-05-06 10:09:48

Kulturministeriet kom her til morgen med en ny bekendtgørelse for indendørs idrætsaktiviteter.

Det er derfor med stor glæde, at vi nu kan genåbne squashcentrene!

Det har været længe ventet og forhandlingerne mellem DIF og Kulturministeriet har desværre trukket ud.

I kulturministeriets nyeste bekendtgørelse vil kontaktsport som f.eks. håndbold, ishockey, kampsport og pardans fortsat være lukkede til d. 21. maj. Squash bliver ikke nævnt her, hvorfor det er Dansk Squash Forbunds klare vurdering, at vi (naturligvis) ikke går ind under kontaktsportsdefinitionen.

Når I om lidt igen byder jeres medlemmer velkomne, er der nogle restriktioner, der er vigtige at være bekendt med.

  1. Det er muligt at afholde en aktivitet sektionsopdelt i flere grupper á maksimalt 25 personer i hver gruppe inklusiv frivillig holdleder, træner eller instruktør. Minimum 4 m2 pr. person.
  2. Der må som udgangspunkt kun tillades adgang til lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter for personer på 18 år eller derover, hvis der fremvises et gyldigt coronapas. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning. Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas og muligheden for bortvisning, hvis der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas. Der er forskellige modeller for, hvordan coronapasset skal håndteres. Find den der passer jeres forening. Samtidig opfordrer vi jer til at føre logbog eller lign. over jeres stikprøvekontrol, så I kan påvise dette.

Håndtering af coronapas (børn og unge under 18 er fritaget)

Særligt vedr. idrætsaktiviteter med trænere, instruktører, holdledere mv.

  • I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter i foreningsregi med tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder eller lignende, vil foreningen være forpligtet til via træneren, instruktøren, holdlederen eller lignende at sikre, at der ikke tillades adgang for personer uden gyldigt coronapas. Idrætsudøveren vil derfor skulle forevise coronapasset til træneren mv. i forbindelse med ankomst til den pågældende idrætsaktivitet.

Særligt vedr. idrætsaktiviteter uden trænere, instruktører, holdledere mv.

  • I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter i foreningsregi uden tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder eller lignende, vil det som udgangspunkt være lokaleejeren, f.eks. en kommune eller en forening, som er ansvarlig for ikke at tillade adgang for personer uden gyldigt coronapas. Dette gælder dog ikke, hvis hele lokalet er udlånt eller udlejet til én forening på dagsbasis eller for en længere periode. I dette tilfælde vil det være foreningen, der har rådighed over hele lokalet, og derfor har pligt til ikke at tillade adgang for personer, som ikke kan fremvise et gyldigt coronapas.
  • Ved bemandede lokaler, vil kontrollen af coronapas – i den periode, hvor der er bemanding på stedet – skulle ske når besøgende, brugere mv. ankommer til det pågældende lokale. Dette gælder uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, der foretager den pågældende kontrol.
  • Ved lokaler, der alene er bemandet i dele af åbningstiden, vil kontrollen i den periode, hvor der ikke er bemanding, skulle ske ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet. Dette gælder ligeledes uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, som foretager den pågældende kontrol.
  • Ved ubemandede lokaler vil kontrollen af coronapas ligeledes skulle ske ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet. Dette gælder ligeledes uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, som foretager den pågældende kontrol.

Det er til enhver tid de lokale restriktioner, der er gældende i jeres lokale kommune. Tjek derfor op på dem lokalt.

Så snart der er udarbejdet en fyldestgørende vejledning for retningslinjerne, så vil den blive sendt til jer.

Slutteligt er der bare at sige velkommen tilbage på squashbanen!

Indlæser Samtale