Varsling af TU-møde 2017

Varsling af TU-møde 2017

Det årlige turneringsudvalgsmøde (repræsentantskabsmøde) afholdes søndag 21. maj 2017 i Odense

Skrevet af Ela Lidwin - 2017-04-28 09:10:00

Turneringsudvalgsmøde i Odense

Søndag den 21. maj 2017 afholdes turneringsudvalgsmøde i Odense

Squash Center Danmark

Sdr. Boulevard 17A

5000 Odense C

Mødet starter kl. 10.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Præmieoverrækkelse Danmarksturneringen.

3. Indkomne forslag

1. Vedrørende regler for turneringsområdet

- TU har stillet forslag som kan ses her.

Gældende turneringsregler findes her.

2. Vedrørende regler for juniorturneringsområdet

- JU har stillet to forslag, som kan hentes her.

Gældende juniorturneringsregler findes her.

3. Andre forslag

- OSC har stillet forslag som kan ses her

4. Aktivitetskalender - placering af turneringer og aktiviteter (opdateret udkast kan ses her)

5. Fastsættelse af deltagergebyr for Danmarksturneringen

6. Valg af 4-6 medlemmer af Turneringsudvalget

7. Beslutning om næste års turneringsmøde dato og sted

8. Eventuelt

Senest 5 dage før mødet skal DSqF have modtaget navne på deltagere (tilmelding via squashportalen).


Indlæser Samtale