Squash sæsonen er godt i gang

Squash sæsonen er godt i gang

Dansk Squashs fremtidige økonomi og strategiske fokus v. Kenneth Plummer

Skrevet af Ela Lidwin - 2016-11-15 12:17:00

Squash sæsonen er godt i gang v. Kenneth Plummer

Dansk Squashs fremtidige økonomi og strategiske fokus

Sæsonen er nu godt i gang. Der er afviklet en række individuelle turneringer og rekord mange spiller med i divisionsturneringen, som både bidrager til at højne det sportslige niveau såvel som det sociale. Endvidere er det mit indtryk at der er masser af aktivitet ude i klubberne.

Budgetmødet står for døren og afholdes på søndag d. 20.11. kl. 12.00 i Odense. Dansk Squash har ikke nogen stærk økonomi, men årsregnskabet for 2016 ser ud til at lande på et lille plus og budgettet for 2017 balancerer også - samtidig med at det tager hensyn til de prioriteringer, som blev drøftet på årsmødet.

Bestyrelsen har det seneste år haft megen fokus på økonomi, men er nu ved at være klar til at fokusere mere på udviklingen af dansk squash blandt andet med udgangspunkt i den virksomhedsplan, der blev modtaget positivt og drøftet grundigt på årsmødet.

Udvikling koster naturligvis penge, og en meget stor del, ca. 60%, af dansk squashs budget finansieres af støtte fra Danmarks Idræts Forbund. Denne støtte er hidtil blevet tildelt efter en fordelingsnøgle med udgangspunkt i afholdte aktiviteter, men DIF har nu ændret støttestruktur.

Fremover bevilges størstedelen af DIF støtten med udgangspunkt i fremtidige strategiske initiativer og vi har i bestyrelsen indledt en strategiproces med DIF med henblik på at udvikle dansk squash og sikre de bedste økonomiske muligheder for dette.

Med udgangspunkt i virksomhedsplanen samt DIFs overordnede målsætninger har bestyrelsen udarbejdet et udkast til fire strategispor, som vi gerne vil arbejde videre med i samarbejde med DIF. Dette udkast er lagt op på hjemmesiden og vil blive drøftet på søndagens budgetmøde. Endvidere, er alle særdeles velkommen til at kommentere på udkastet. Ambitionen er, at disse fire strategispor kan danne grundlag for en plan der over de kommende fire år kan bidrage til at udvikle vores kære sport og styrke dansk squashs økonomi.

Afslutningsvis er bestyrelsen med Bo Christiansens udtræden reduceret til fem medlemmer og det ville være godt for dansk squash, hvis vi kunne få et par nye bestyrelsesmedlemmer ind så snart som muligt – så alle der kunne være interesseret er velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om dette vigtige og spændende hverv.

Se her Strategispor for 2017 -2021

Med venlig hilsen

Kenneth


Indlæser Samtale