Skoleforløb i Silkeborg - og måske kommende trænere...

Silkeborg Squashklub kører pt. et skolesquashforløb hvor de de unge lærer squashspillets facetter, og bliv samtidig klædt på til trænergerningen

Skrevet af Maiken Anker Møller - 2018-02-02 08:00:00

Skolesquashforløb i Silkeborg Squashklub

Måske kommer der et par nye unge hjælpetrænere i Silkeborg Squashklub...?

Torsdag d. 1. februar stod der squash og trænerrolle på skoleskemaet for 12 unge 10. klasses elever fra Silkeborgs 10. klassecenter.

De mødte op i centeret med en positiv tilgang til dagens program, og tog godt imod alle dagens udfordringer med engagement og en positiv attitude. Der blev gjort gode refleksioner i forhold til det at være træner, og de kompetencer en træner skal have med sig. Samtidig blev der tænkt kreativt i forhold til nye øvelser, man kunne præsentere for de juniorspillere, som eleverne kommer til at arbejde med.

En god dag i Silkeborg squashklub, som er kommet op at stå i kraft af et samarbejde mellem Silkeborg Squashklub, Silkeborg 10 klassecenter og Dansk Squash Forbund.

Et tilbud til de unge elever om et squashforløb, hvor de dels lærer squashspillets facetter og glæden ved spillet, men samtidig også får en introduktion til trænergerningen.

Skoleforløbet kører over 4 måneder, hvor de unge elever en gang om ugen har moduler af 3-4 timers varighed, hvor de bliver ført igennem grundslag, teknik, taktik, småspil osv.

Herudover får de også 2 moduler, hvor de har teori og praksis i forhold til det at træne børn. Her får de kendskab til træningslærer, træningsplanlægning, kommunikation og generel trænerrolle, samt et indblik i hvordan de planlægger og afholder en turnering.

Squashforløbet afsluttes med en praktik, hvor de unge skal planlægge og gennemføre en træning med klubbens juniorer, samt afholde en mindre turnering.

Efter endt forløb er der så mulighed for at kunne fortsætte som hjælpetræner i klubben, såfremt det kunne have deres interesse.

Dansk Squash ønsker eleverne fortsat god vind med deres squashforløb og på gensyn d. 22. februar.

 


Indlæser Samtale