Repræsentantskabsmøde 2022

Bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøde 2022

Skrevet af Søren Lukassen - 2022-02-10 13:18:32

Repræsentantskabsmøde

I henhold til vedtægternes §15 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde søndag den 27. marts 2022 i Kolding KFUM Squash. Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding.

Repræsentantskabsmødet starter kl. 10.00

Frokost serveres undervejs

Tilmelding via squashportalen

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Bestyrelsens beretning fremlægges på dansksquash.dk senest 3 uger før repræsentantskabsmødet.

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af virksomhedsplan, strategi og budget for det kommende år  

5. Behandling af indkomne forslag.   

6. Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år. 

Jan Rask - Formand (Ikke på valg)

Thomas Søgaard - Næstformand (ikke på valg)

Tina Pedersen - Økonomiansvarlig (Stiller op til genvalg)

Thomas Allin - Bestyrelsesmedlem (ikke på valg)

Ved nyvalg af bestyrelsesmedlemmer vælges medlemmerne for et eller to år, således at halvdelen (nedrundet ved ulige antal) af bestyrelsens medlemmer er på valg det efterfølgende år.

7. Valg af Appeludvalg:  

  • I lige år:  
  • 2 medlemmer for 2 år. 
  • I ulige år: 
  • Op til 2 medlemmer for 2 år. 

1 suppleant for to år.  

8. Valg af revision:  

  • Statsaut. eller registreret revisor for 1 år  
  • 2 kritiske revisorer for 2 år.  
  • 1 vælges i lige år og 1 i ulige år 
  • 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år.  

9. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato, sted og eventuel anvendelse af elektronisk konferencesystem 

10. Eventuelt

 

Indlæser Samtale