Pas på matchfixing-reglerne

Pas på matchfixing-reglerne

Klubberne bør tage et møde med deres spillere og gennemgå matchfixingregulativets indhold

Skrevet af Allan B. Christensen - 2015-11-22 09:41:00

Den danske elitedivision er atter at finde hos bookmakerne og det er vi selvfølgelig glade for her hos Dansk Squash Forbund.

Vi må dog gøre opmærksomme på vores holdning til spillernes tilgang til det spil, der er åbnet omkring Elitedivisionen.

I 2014 er der fra Danmarks Idrætsforbund kommet en udmelding om den stigende problematik, som sporten har oplevet med matchfixing i de seneste år. Der er sket stramninger på lovgivningen på matchfixingområdet, men også i opsporingen af matchfixere har DIF skærpet deres arbejde for at komme denne trussel mod sportens ånd til livs. DIF har sammen med specialforbundende i Danmark udformet et matchfixingregulativ, vi som forbund er underlagt at skulle overholde.

Dansk Squash Forbund vil bede klubberne om at tage et møde med deres spillere og gennemgå matchfixingregulativets indhold, således at vi i Dansk Squash ikke bliver udsat for uheldige sager som vi allerede har set i eksempelvis håndbold og fodbold allerede.

Dansk Squash Forbund holdning er i overensstemmelse med DIF's matchfixingregulativ. Kort skitseret kan der herunder læses kortfattede uddrag fra regulativet:

Der er forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer(matchfixing), hvorved der søges opnået en direkte eller indirekte økonomisk fordel eller gevinst. (kap. 4, §5, stk. 1-8)
Dette gælder altså også familie, kærester, venner o.l.
Misbrug af intern viden (insiderinformation). (kap. 4, §6, stk. 1-3).
Spil på egen konkurrence (kap. 4, §7, stk. 1-3)
Inkluderer spil på egen klubs kampe.
Man har underretningspligt, vidnepligt og oplysnings- og sandhedspligt hvis man er omfattet af personbeskrivelsen under regulativets §3.

Overtrædelse af regulativet sanktioneres med en eller flere af følgende muligheder:

Tidsbestemt eller tidsubestemt udelukkelse fra alt aktivitet i sporten.
Bøde eller anden økonomisk sanktion
Fratagelse af præmiepenge eller tilsvarende gaver af enhver art
Diskvalifikation (annullering) af opnåede resultater eller tilsvarende idrætslige, disciplinære sanktioner.

Hvis der er spørgsmål til matchfixingregulativet er I velkomne til at kontakte forbundskontoret.

Matchfixing-regulativet kan læses her.


Indlæser Samtale