Nyeste udmelding om corona-situationen - OPDATERET 26.10.20

Nyeste udmelding om corona-situationen - OPDATERET 26.10.20

Efter et ekstraordinært bestyrelsesmøde kommer bestyrelsen med nye anbefalinger for corona-situationen samt hvordan dette påvirker Danmarksturneringen

Skrevet af Søren Lukassen - 2020-10-26 15:46:46

Corona Update

NYE RETNINGSLINJER FRA MYNDIGHEDERNE

En række af de gældende retningslinjer fortsætter nu frem til den 2. januar 2021, mens der fra på mandag d. 26. oktober indføres nye regler. Kort fortalt er nogle af de væsentligste ting:

 • Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer
 • Der gælder fortsat en grænse på maks. 50 personer for børn og unge op til 21 år for idrætsaktiviteter uden overnatning
 • Den professionelle idræt er fortsat undtaget
 • Der er fortsat mulighed for 500 siddende tilskuere både indendørs og udendørs – hvis betingelserne for det er opfyldt.
 • Fra på torsdag skal man bære mundbind eller visir på alle indendørs steder med adgang for offentligheden – herunder idrætsfaciliteter. Gælder ikke når man udøver idræt.

De nye stramme regler gælder fra på mandag d. 26. oktober og foreløbig i fire uger - de nye krav om mundbind dog først fra på torsdag d. 29. oktober.

Hvordan påvirker dette squashklubberne?

Alle squashklubber opfordres af Dansk Squash Forbund til at bruge almindelig sundfornuft og følge regeringens retningslinjer. Herudover kommer DSqF med følgende anbefalinger:

 • Klubber kan fortsat tilbyde banebooking som normalt.
 • Der skal bæres mundbind i alle indendørs venteområder.
 • Spillere bør ikke opholde sig i venteområder i længere tid end højest nødvendigt.
 • Klubben skal tydeligt markere, hvor mange personer deres lokaler er godkendt til (4m2 pr. person)
 • Træningsaktiviteter for voksne kan fortsætte med grupper á maksimalt 9 spillere og 1 træner. Træneren må gerne have flere hold efter hinanden.
 • Træningsaktiviteter kan sektionsopdeles, hvis dette er muligt i centeret.
 • Juniortræning kan fortsætte som normalt, men uden tilskuere (forældre mm.)
 • Alle sociale arrangementer bør aflyses eller udskydes.

Danmarksturneringen for hold

På baggrund af de nye restriktioner har bestyrelsen besluttet, at alle divisioner i holdturneringen, med undtagelse af Elitedivisionen, pointmæssigt fastfryses indtil d. 01.01.21. I praksis betyder det, at point optjent i runde 4 og 5 ikke vil blive talt med, når den endelige sæsonstatus opgøres ved slutningen af sæsonen. Klubberne opfordres stadig til at afvikle kampene, for dem der har lyst til at spille, da de individuelle resultater stadig tæller til Danmarksranglisten. Efter nytår vil der igen blive taget stilling til, om turneringen kan genoptages.

Bestyrelsen er meget bevidste om, at mange, specielt i denne tid, fortsat har stort ønske om at dyrke deres idræt og spille holdkampe. Der opfordres derfor til at der udvises stor fleksibilitet, og at alle holdkampe, hvis det er muligt, fortsat bliver afviklet for dem, der gerne vil spille. TU åbner op for afvikling af kampe med f.eks. kun 2 spillere på hvert hold, og vi kigger på mulighederne for at liberalisere reservereglen. Selvom point i runde 4 og 5 ikke tælles med i sæsonstatus har det stadig værdi at vinde over en højere rangerende spiller. Klubberne aftaler selv afviklingen indbyrdes under hensyntagen til de lokale forhold.

Beslutningen er bl.a. taget, da det i praksis vil blive vanskeligt for alle klubber, at afvikle samtlige holdkampe under de nuværende restriktioner, og på baggrund af de udfordringer, det tidligere forsamlingsforbud på 50 medførte, og som bliver endnu vanskeligere i den kommende periode. Ved at sætte turneringen på standby har vi løftet presset for at stille op, og overlader initiativet til dem der gerne selv vil.

Sammenlagt betyder dette at:

 • Elitedivisionen afvikles som normalt
 • Alle andre divisionerne fastfryses pointmæssigt indtil 02.01.21
 • Point optjent i holdkampe i runde 4 og 5 tæller ikke med i den endelige sæsonstatus
 • Danmarksranglisten kører videre som normalt, afviklede individuelle kampe tæller
 • Holdene aftaler indbyrdes om og hvornår kampene afvikles, og indrapporterer kampene som normalt
 • Ved indrapportering af kampe med kun 2 spillere på hvert hold, sendes kamprapport til admin(at)squashportalen.dk for manuel indtastning
 • Ingen bøder ved aflysning af holdkampe

Turneringer

 • Alle turneringer aflyses til og med 01.01.21
 • Der arbejdes på en mulighed for afviklings af det planlagte DM d. 13.-15. november, i en mindre og revideret udgave. Der vil komme mere information herom i løbet af uge 44.  

 

Herudover er det selvfølgelig vigtigt, at klubben har fokus på rengøring samt mulighed for afspritning før og efter spil.

Øvrig information kan findes på:

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

https://coronasmitte.dk/

Eventuelle spørgsmål rettes til Turneringsudvalget på tu(at)dansksquash.dk


Indlæser Samtale