Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2023

Søndag 19. marts 2023 kl. 10.00 indkalder Dansk Squash Forbund til det ordinære repræsentantskabsmøde hos Odense Squash Club, Søndre Blvd. 17A, 5000 Odense

Skrevet af Søren Lukassen - 2023-02-03 12:17:34

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i DSqF, søndag 19. marts 2023 kl. 10.00 hos Odense Squash Club, Søndre Blvd. 17A, 5000 Odense

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne for Dansk Squash Forbund

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af virksomhedsplan, strategi og budget for
    det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år.

Ved nyvalg af bestyrelsesmedlemmer vælges medlemmerne. for et eller to år, således at halvdelen (nedrundet ved ulige antal) af bestyrelsens medlemmer er på valg det efterfølgende år.

7. Valg af Appeludvalg:

  • I lige år: 2 medlemmer for 2 år.
  • I ulige år: Op til 2 medlemmer for 2 år. 1 suppleant for to år.

8. Valg af revision:

  • Statsaut. eller registreret revisor for 1 år
  • 2 kritiske revisorer for 2 år.
  • 1 vælges i lige år og 1 i ulige år
  • 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år.

9. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato, sted og eventuel anvendelse af elektronisk konferencesystem.

10. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Bestyrelsens beretning fremlægges på dansksquash.dk senest 3 uger før repræsentantskabsmødet.

Årsberetning

Dansk Squash Forbunds bestyrelses budgetudkast 2022

Tilmelding senest 13. marts 2023 ved Squashportalen

Indlæser Samtale