UPDATE - Repræsentantskabsmøde 2020 d. 29. marts er udskudt til senere gennemførelse

Dansk Squash afholder repræsentantskabsmøde d. 29. marts 2020

Skrevet af Maiken Anker Møller - 2020-01-27 14:07:04

Repræsentantskabsmøde 2020

I henhold til vedtægternes §15 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde søndag den 29. marts 2020 i Odense. (Odense Kultur- og Idrætshus, Stadionvej 20, opgang K, Bolbro, 5200 Odense V) 

Repræsentantskabsmødet starter kl. 10.00

Frokost serveres undervejs

Foreløbig dagsorden for repræsentantskabsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

- Dansk Squash Forbunds Bestyrelse: Forslag til vedtægtsændring vedr. digital deltagelse på repræsentantskabsmøder (Paragraf 14, stk. 3)

5. Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år.

- Formand, Kenneth Plummer, ønsker ikke at genopstille

- Næstformand, Allan Christensen, ønsker ikke at genopstille

Ved nyvalg af bestyrelsesmedlemmer vælges medlemmerne for et eller to år,således at halvdelen (nedrundet ved ulige antal) af bestyrelsens medlemmer er på valg det efterfølgende år.

6. Valg af Appeludvalg:

- I ulige år:

Op til 2 medlemmer for 2 år.

1 suppleant for to år

7. Valg af revision:

Valg af revision:

- Statsaut. eller registreret revisor for 1 år

- 2 kritiske revisorer for 2 år.

-1 vælges i lige år og 1 i ulige år

- 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år.

8. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmøderne, skal indsendes så betids, at de er bestyrelsen i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden, vedlagt bestyrelsens årsberetning og regnskabsrapport - samt eventuelt indkomne forslag, skal offentliggøres mindst 3 uger før mødet på forbundets hjemmeside.

Dokumenter

Dansk Squash Årsrapport 2019

Dansk Squash udvalgsberetninger

Dansk Squash betyrelsens budgetudkast 2020 (opdateret d. 24/3)

*Vi forventer også at kunne præsentere vores nye udviklingskonsulent på repræsentantskabsmødet, så kom og byd vedkommende velkommen.


Indlæser Samtale