Et sted at starte - Idræt for flytninge

Et sted at starte - Idræt for flytninge

Silkeborg Squash Klub indgår i foreningssamarbejde, hvor fokus er på inklusion

Skrevet af Maiken Anker Møller - 2018-01-15 12:42:00

Et sted at starte

Silkeborg Squash Klub indgår i samarbejde omkring inklusionsprojekt med fokus på idræt for flytninge

Forløbet ”Et sted at starte” er et 3 måneders skole-foreningssamarbejde, hvor 10 unge har fået mulighed for at prøve kræfter med squash.

Forløbet startede i efteråret 2017 i Silkeborg Squash Klub med 6 tirsdage og fortsætter i 2018, igen 6 gange med træning.

Silkeborg Squash Klub er kommet ind i projektet, da de er "forenings-nabo" til Taekwondo-klubben i Silkeborg Sportscenter, som tidligere har været med i forløbet, og spurgte derfor til, om squash klubben kunne have interesse i at oprette et forløb, hvilket Silkeborg Squash Klub altså takkede ja til.

Det er DGI som er tovholder på projektet mellem skole og foreninger.

Silkeborg Squash Klub stiller baner til rådighed for eleverne og står samtidig for træningen. Dette har kunnet lade sig gøre, fordi klubben er så heldige at have 2 ældre instruktører, som ikke længere arbejder, og de kan derfor varetage træningen, som foregår tirsdage mellem kl. 13.00 – 14.15.

Dansk Squash Forbund har støttet op om inklusionsprojektet og sørget for at der har været ketsjere til alle deltagerne.

Herudover har Broen Danmark støttet projektet økonomisk, så de 10 deltagere alle er blevet indmeldt i squashklubben, og de har fået udleveret en t-shirt.

De 10 deltager går alle på GFU (Grundskole For Unge Udlændinge) afdelingen på Silkeborg Ungdomsskole. GFU er et grundskoletilbud til sent ankomne unge mellem 14 og 24 år. I GFU er målet at tage en 9. klasses eksamen på 3 år. Ud over dansk, matematik, engelsk, fysik, samfundsfag og valgfag, har de en gang om ugen et selvvalgt Linjefag gennem hele skoleåret.

I linjefaget "Motion, krop og bevægelse" er formålet at dyrke idræt og få kendskab til/erfaring med forskellige idrætsformer og sportsgrene, der tilbydes i det frivillige foreningsliv i og omkring Silkeborg. På sigt er det håbet, at de unge finder interesse i at dyrke idræt efter skoletid, og at klub og foreningsidræt kan være en vej til kropslig udfoldelse og integration i det danske samfund.

Deltagerne er flygtninge, som kommer fra Syrien, Sudan, Nepal og Eritrea, er mellem 14 - 24 år. De bor i Danmark alene eller med familie.

Sproget har ikke været den store udfordring, da en stor del af deltagerne taler fint dansk og er gode til at hjælpe de øvrige deltagere, som har svært ved det danske sprog.

Og alle deltagere er ivrige efter at lære squash-spillet og dets facetter.

Dansk Squash Forbund bakker op om det gode initiativ, og håber Silkeborg Squash og de unge får et fortsat godt forløb i 2018.


Indlæser Samtale