Budgetmøde 2018

Skrevet af Maiken - 2018-10-04 15:44:00

I henhold til vedtægternes §17 indkaldes hermed til DSqf's årlige budgetmøde.

Mødet afholdes søndag 25. november 2018, kl. 10.00-12.00.

Adresse er:

Odense Kultur- og Idrætshus, Stadionvej 50A, 5200 Odense. Opgang C 2. sal

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse budget for det kommende år

3. Beslutning om næste års budgetmøde dato og sted.

4. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmøderne, skal indsendes så betids, at de er bestyrelsen i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden, vedlagt bestyrelsens budgetforslag - samt eventuelt indkomne forslag - vil blive offentliggjort her på siden mindst 3 uger før mødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne, endelig indkaldelse med bilag udsendes senest 3 uger før mødets afholdelse.

Tilmelding af klubbens repræsentanter skal ske på Squashportalen senest den 22. november 2018.


Indlæser Samtale

Er du sikker på, du vil slette dette indlæg?