Turneringsmøde

Turneringsmøde

Varsling af turneringsmøde - opdateret med forslag 29. og 30. april samt 2., 4. 7. og 8. maj

Skrevet af Maiken Anker Møller - 2018-05-08 17:00:00

Mandag den 21. maj 2018 afholdes turneringsudvalgsmøde i Odense

Squashcenter Danmark

Sdr. Boulevard 17A

5000 Odense C

Mødet starter kl. 10.00


Dagsorden ifølge vedtægterne:


1. Valg af dirigent.

2. Præmieoverrækkelse Danmarksturneringen

3. Indkomne forslag

1. Vedrørende regler for turneringsområdet
2. Vedrørende regler for juniorturneringsområdet
3. Andre forslag

4. Aktivitetskalender - placering af turneringer og aktiviteter

5. Fastsættelse af deltagergebyr for Danmarksturneringen

6. Valg af 4-6 medlemmer af Turneringsudvalget

7. Beslutning om næste års turneringsmøde dato og sted

8. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på turneringsmødet, skal indsendes så betids, at de er TU i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden offentliggøres mindst 3 uger før mødet på forbundets hjemmeside.

Tilmelding skal ske via Squashportalen.dk under arrangementer.

Indkomne forslag, seniorområdet:

  • Forslag og kommentarer vedrørende Elitedivisionen er samlet i ét dokument her.
  • Pakke med forslag vedrørende Elitedivisionen her.
  • Forslag fra TU vedrørende Danmarksturneringen og relaterede takster.

Ansøgninger om værtskab for turneringer (alle)

Forslag fra OSC modtaget af TU den 30. april vedrørende elitestruktur og Danmarksturneringen for hold.

Forslag fra JU modtaget af TU den 4. maj vedrørende regler for JGP-JDM 2018/2019

Turneringsudvalget blev på Turneringsmødet 21. maj 2018 opfordret/pålagt at komme med retningslinjer på to områder. TU's forslag fremgår af dette dokument, som tænkes implementeret som fodnoter til eksisterende regelsæt.

Turneringsmødet 21. maj 2018 besluttede, at reglen om Juniorudvalgets "muligheder for at præcisere regler står til afstemning ved repræsentantskabsmødet 2018". Dette tema har ikke været sat til afstemning på det ordinære repræsentantskabsmøde 21. april 2018. Der har imidlertid være afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde om juniorområdet i februar 2018.

TU har modtaget et brev/en mail fra en række kvindelige elitedivisionsspillere med ønsker og forslag til struktur [Modtaget og tilføjet 8. maj]

Denne mødeindkaldelse er oprindelig offentliggjort 03-04-2018 10:59, opdateret 29-04-2018 og 30-04-2018 samt 02.05.2018, 04.05.2018 , 07.05.2018 og 08.05.2018 samt 18.05.2018 med indkomne forlag.


Indlæser Samtale