Opdatering af regler for afvikling af JDM

Opdatering af regler for afvikling af JDM

Reglerne for det forestående Junior DM er blevet opdaterede.

Skrevet af Dansk Squash Forbund - 2017-01-05 09:24:00

Appeludvalget har bedt bestyrelsen om at træffe beslutninger i sagen der vedrører regelsættet for Junior DM.

I forhold til Junior DM (27.-29. januar) har debatten gået på, om aldersinddelingerne efter regelsættet, der fremgik af forbundets hjemmeside, var retvisende. I regelsættet fremgik det, at skæringsdatoen for deltagelse ved junior DM var 1. juli det foregående år (red. 2016). Det betød, at spillere, der i sommeren 2016 fyldte 19 år, fortsat kunne stille op til junior DM, hvis de har fødselsdag efter 1. juli.

Bestyrelsen har besluttet, at regelsættet for juniorer ændres tilbage vedrørende skæringsdatoen for aldersopdelingen således, at de følger det gamle regelsæt. Det betyder, at det f.eks. for deltagerne i U19 under JDM skal gælde, at de ikke må fylde eller være fyldt 19 år på finaledagen. Dette svarer til de internationale regler.

Det er ligeledes besluttet, at Junior DM afholdes på det fastsatte tidspunkt, nemlig 27.-29. januar 2017.

Der foretages ikke yderligere regelændringer på nuværende tidspunkt i forhold til, hvad der tidligere er offentliggjort.

Bestyrelsen vil stille forslag til repræsentantskabsmødet i april, som indebærer, at reglerne på juniorområdet fremover skal vedtages på det årlige Turneringsmøde i maj, og at Juniorudvalget får en status, der mere ligner den, som Turneringsudvalget har i forhold til regelsæt for Danmarksturneringen, individuelle turneringer etc.

Du kan finde det opdaterede regelsæt her.Indlæser Samtale